Hur hindrar jag min makes tidigare barn från att ärva mig?

Hej!

Jag har två barn med en tidigare make.

Jag har gift om mig och har ett gemensamt barn med min nya make.

Min nya make har tre barn sedan tidigare.

Vad händer om jag dör?

Om maken dör?

Om båda dör?

Hur hindrar jag hans tidigare barn att ärva mig och mina barn?

Min nuvarande make har enbart inkommit med skulder i äktenskapet och jag har tillgångar från förra skilsmässan - och har lagt in pengar och köpt en bostadsrätt, bil och lösöre. Kan jag skydda mig från att HANS barn ärver mig om jag eller han dör? Jag håller på att göra bostadrätten till enskild egendom, likaså bilen och lösöret och sedan göra ett äktenskapsord.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Om du eller din man dör upplöses ert äktenskap och en bodelning kommer att genomföras, det framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycket. I bodelningen kommer all din och din mans egendom som utgör giftorättsgods att delas lika mellan er. Egendom räknas som giftorättsgods om den inte är enskild egendom, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§.

Om det är du som inkommit med större delen av tillgångarna i ert äktenskap och du inte vill att din man genom bodelningen ska få del av din egendom är det bra om ni, som du skriver, upprättar ett äktenskapsförord där din egendom görs till enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan precis som du skriver omfatta enstaka egendom som exempelvis er bostadsrätt och bil. Genom ett äktenskapsförord kan du även välja att göra all egendom som du hade innan ni gifte er och kommer att få under ert äktenskap till enskild egendom. Tänk på att ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknat av både dig och din man med era respektive personnummer samt registreras hos Skatteverket. Det kan utläsas ur Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§. Det är mycket viktigt att dokumentet verkligen skickas in till Skatteverket för registrering, annars är det inte giltigt!

Om du dör kommer din enskilda egendom inte att ingå och delas upp i bodelningen. Den kommer istället att bli en del av din kvarlåtenskap som ärvs av dina barn. Arvet kommer att delas lika mellan alla dina barn, såvida du inte har angett något annat i testamente eller liknande. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§.

Dina två barn som du har sedan tidigare äktenskap har rätt att få ut arvet efter dig direkt. Arvet till erat gemensamma barn kommer dock att först gå till din man och barnet får sedan ut arvet efter dig när även din man har gått bort, enligt Ärvdabalkens 3 kap. 1§.

Din mans barn har ingen arvsrätt efter dig och kan endast ärva det som tillfaller din man efter bodelningen, dvs. hälften av ert giftorättsgods samt hans enskilda egendom om han har någon. Genom att göra all/viss del av din egendom till enskild undviker du att den egendomen ingår i bodelningen och delas upp. På så sätt kommer din mans barn inte att ärva den egendom som är din enskilda, den tillfaller endast dina barn.

Om din man skulle dö först gäller samma sak. En bodelning kommer att ske där all er egendom som inte är enskild egendom delas upp mellan er. Din mans barn ärver det som tillfaller din man. Erat gemensamma barn får ut arvet efter din man först efter att även du har gått bort. Dina barn från ditt tidigare äktenskap ärver ingen del av det som tillfallit din man.

Sammanfattningsvis kan du alltså skydda dig från att din mans barn ärver dig genom att ni upprättar ett äktenskapsförord där ni gör din egendom till din enskilda egendom.

Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor får du gärna vända dig till oss på Lawline igen. Gott nytt år!

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”