Hur hanteras ett avtalsbrott?

FRÅGA
Min man och hans ex har ett samägandeavtal, framtaget av juridiskt ombud, gällande deras hund. I det står att de äger hunden till 50% vardera och att de ska dela på uppkomna kostnader. Hans ex sköter inte sin del ekonomiskt, betalar aldrig i tid och sällan utan påminnelser. Kan man få samägandet upphävt då?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Djur räknas enligt juridisk mening som en sak, därmed kan lag om samäganderätt bli aktuellt (1 § lag om samäganderätt). Om samägare inte kan komma överens om hur samägandet ska hanteras så kan de vända sig till tingsrätten som får lösa frågan. I ditt fall nämner du däremot att personerna skriftligen har kommit överens om vilka skyldigheter de har i detta samägandet, men att den ena parten inte uppfyller sin del av avtalet - detta är ett så kallat avtalsbrott.

Olika påföljder kan bli aktuella vid avtalsbrott, hävning är en av dessa. För att kunna häva avtalet på grund av avtalsbrott så krävs det däremot att avtalsbrottet är väsentligt. Denna väsentlighetsbedömning behöver göras utifrån det aktuella avtalet och omständigheterna som gäller i det individuella fallet. Andra påföljder som kan bli aktuella är fullgörelse som innebär att den avtalsbrytande parten tvingas fullgöra sina avtalade skyldigheter. Ännu en påföljd som kan bli aktuell är skadestånd.

För att få detta hanterat av rätten kan den ena parten skicka in en stämningsansökan till tingsrätten För mer juridisk vägledning kring detta är du välkommen att vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (96402)