Hur hanterar man obefogade fakturor grundade på ett avtal man anser att man inte är bunden av?

2019-01-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hur kan obefogade fakturor stoppas?En firmatecknare för ett byggföretag fick ett telefonsamtal från en aggressiv telefonförsäljare. Företagsledaren hade inte någon vilja att teckna avtal telefonledes och uppfattade inte heller samtalet som ett sätt att teckna ett avtal. En kort tid därefter fick han per mejl en bekräftelse för ett abonnemang på webbpositioneringstjänster. Han bestred detta omedelbart genom att skriva till positioneringsfirmans alla berörda avdelningar. Han fick också mottagningsbekräftelse på detta mejl. Ändå kom den första fakturan inom kort. Företagsledaren bestred fakturan hos faktureringsföretag (Fortnox Finans) och hos fakturans utställare (webbpositioneringsfirman). Företagsledaren begärde att bli kontaktad av positioneringsfirmans jurist för att reda ut saken. Positioneringsfirman besvarar inte företagsledarens mejl och varje månad skickar en ny faktura. Varje faktura bestrids på samma sätt som den första. Hur kan man stoppa dessa obefogade fakturor? Även om byggfirman inte är tvungen att betala något i nuläge, då ökar hela tiden det värde som en eventuell framtida tvist kan handla om. Detta sätter naturligtvis en stor press på byggfirman.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Utifrån beskrivningen anser jag att företagsledaren för byggfirman har gjort allting rätt hittills. Fakturorna bör fortsättningsvis bestridas och detta bör dokumenteras, så som genom att alla relevanta mail och dylikt sparas. Detta kan komma att utgöra relevant bevismaterial i ett senare skede.

Det naturliga i den här situationen är att göra precis så som företagsledaren har gjort, nämligen att begära att få prata med företrädare för positioneringsfirman för att reda ut situationen. Positioneringsfirmans ovilja att samarbeta gör dock att det kan bli aktuellt att gå till domstol.

Få rättsläget utrett genom en fastställelsetalan

Det finns en möjlighet att gå till domstol för att få en dom på att ett visst rättsförhållande föreligger alternativt inte föreligger. Detta kallas för en fastställelsetalan (rättegångsbalken 13 kap. 2 §). I ert fall är det alltså möjligt att väcka en talan där ni yrkar att domstolen ska förklara att det inte föreligger något avtal mellan ert företag och positioneringsfirman. En sådan dom får sedan så kallad rättskraft, det innebär att den för all framtid hindrar att positioneringsfirman inleder rättsprocesser som grundar sig på det påstådda avtalet. Fördelen med en fastställelsetalan är alltså att ni kan få saken avgjort nu direkt innan tvisten börjar handla om större belopp.

Innan ni lämnar in en stämningsansökan till domstol kan det dock vara värt att försöka meddela positioneringsfirman om att ni avser att väcka talan i tingsrätten. Ibland kan det nämligen räcka med att enbart hota med en rättsprocess för att få någon att upphöra med obefogade åtgärder. Om ni kontaktar en advokatfirma och låter denna skicka ett sådant meddelande för er räkning ökar chansen att positioneringsfirman förstår att ni menar allvar. Vill du ha hjälp med att skicka ett sådant meddelande rekommenderar jag dig att boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2019-05-14 Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?
2019-05-14 Hur länge gäller ett kontaktförbud?
2019-05-14 Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?
2019-04-30 Vad betyder acte clair?

Alla besvarade frågor (69283)