Hur hanterar jag att köparen inte hämtar varan?

2019-04-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag annonserade i augusti 2018 ut en motor till försäljning. Blir kontaktad av en som vill köpa den och han betalar halva summan via Swish (3000Sek) han bor långt bort och överenskommelsen är att jag ska ha den kvar hos mig ett tag tills han kan hämta den. Har frågat flertalet gånger när han kommer för att hämta den men jag får inget riktigt svar, ex. "jag ska prova hämta den innan jul" "jag ska prova fixa det under påskhelgen" "jag ska höra med min sambo imorgon" sen får jag inte svar på ett tag igen. Nästa gång jag frågar är det samma visa. Kan jag i efterhand sätta ett datum hur lång tid han har på sig att hämta den, alt. Begära hyra för förvaring av den efter ett visst datum?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Köparens skyldigheter
Även köparen har vissa skyldigheter under processen för ett köp. En del av denna skyldighet rör betalningen, men köparen är också skyldig att medverka till köpet så att du som säljare kan fullgöra köpet samt har skyldighet att hämta eller ta emot varan, 50 § köplagen.

Påföljder mot köparen
Du har vissa möjligheter till påföljder i förhållande till köparen och det avtalsbrott som uppstår genom att köparen inte medverkar till köpet och inte hämtar varan.

Kräva betalning och fullgörelse
Om du fortfarande är intresserad av att fullgöra köpet mot den här köparen har du rätt att kräva att köparen betalar hela summan, 52 § köplagen. Du har då även rätt kräva fullgörelse av köparen. Det är bara om köparen är hindrad på ett sätt som inte går att övervinnas eller att fullgörandet kräver orimligt stora uppoffringar från köparens sida som du inte kan kräva fullgörelse, 53 § köplagen.

Du bör dock inte vänta för länge med att framhålla dessa krav om du vill fullgöra köpet med den här köparen.

Hävning på grund av bristande medverkan
Om du känner att du inte vill fullgöra köpet med den här köparen finns vissa möjligheter för dig att istället häva köpet. Vanligen krävs det att köparen har förstått att har ett särskilt intresse av att bli av med det som du har sålt till köparen (motorn), exempelvis genom att det har framgått av avtalet.

Du har även möjlighet att förelägga en bestämd tilläggstid inom vilken köparen ska hämta varan. Om köparen då ändå inte hämtar varan eller medverkar till köpet och det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med det som du har sålt, kan du häva köpet, 55 § köplagen. Omständigheter som kan tala för din sak är exempelvis att motorn är relativt skrymmande.

Det är alltså en bra idé att, som du säger, i efterhand sätta ett datum för hur lång tid köparen har på sig att hämta motorn.

Skadestånd
Om det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med motorn har du rätt att få viss ersättning för att köparen inte har hämtat varan, 57 § köplagen. Ersättningen avser då främst ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet, 67 § köplagen. Det är tänkbart att kostnader för hyra kan tänkas ingå som en sådan ersättningskostnad.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1145)
2020-05-27 Har köparen rätt att häva köpet?
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp

Alla besvarade frågor (80334)