Hur gör vi så att fastighetsköpet inte är att anse som förskott på arv?

2019-11-20 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar äger en stuga som jag vill köpa. De vill även att jag ska köpa det. Jag har en syster som inte är intresserad att köpa det. Hur ska vi gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker att din fråga berör två frågor och således kommer jag dela upp mitt svar i två för att sedan avsluta mina två svar med en sammanfattning. Frågorna jag kommer besvara efter informationen i din fråga är hur man gör ett fastighetsköp giltigt och sedan hur ni ska gå till väga för att fastighetsköpet du ska göra inte är att anses som ett förskott av arv till dig. Hoppas upplägget av mitt svar uppskattas!

Vad som krävs för ett giltigt fastighetsköp:

Så till att börja med ska vissa formkrav vara uppfyllda för att ett fastighetsköp vara giltigt. Dessa formkrav bör ni således följa för att ingen annan ska kunna göra invändningar mot ert köp. Dessa formkrav hittas i 4 kap. 1 § Jordabalken (JB) är:

- Det ska vara en skriftlig köpehandling där det framgår tydligt att säljaren (dina föräldrar) vill överlåta fastigheten till köparen (dig) och att köparen vill ha fastigheten. Således är inte muntliga avtal av köp av fast egendom giltiga.

- Det ska framgå i köpehandlingen vad det är för objekt (fastighet) som köpet handlar om. Här är det vanligt att använda sig av fastighetsbeteckning för att vara så specifik som möjligt.

- I köpehandlingen ska köpeskillingen framgå – det vill säga vad fastigheten kostar. Viktigast är att totalsumman framgår.

- Köpehandlingen ska vara underskriven av båda parter, köpare och säljare.

Detta innebär att alla fastighetsköp blir giltiga genom att uppfylla dessa formkrav. Så fort ett formkrav lämnas åt hän blir fastighetsköpet ogiltigt. Och efter att ni uppfyllt dessa formkrav ska ni som köpt fastigheten ansöka om lagfart för fastigheten. Lagfarten är ett bevis på att du är ny ägare för fastigheten och ska ansökas inom tre månader efter att ni upprättat en korrekt köpehandling enligt ovan nämnda formkrav, 20 kap. 1 och 2 § § JB. Lagfarten kan bland annat sökas på lantmäteriets hemsida.

Nu till frågan om hur ni gör så att fastighetsköpet inte är att anse som förskott på arv.

Fastighetsköpet som ni ska göra av era föräldrar kan anses som ett förskott på arv i de fall dina föräldrar säljer fastigheten till dig av ett lägre värde än vad fastigheten egentligen är värd, eller i de fall värdet på fastigheten ökar efter fastighetsköpet. Så för att förhindra att någon annan arvsberättigad till dina föräldrar sedan hävdar fastighetsköpet som förskott på arv, rekommenderar jag era föräldrar till att upprätta ett testamente enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) och ange att fastighetsköpet inte är att anse som förskott på arv till dig. Formkraven för att upprätta ett giltigt testamente är:

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.

- Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.

- De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.

- Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.

Alternativt är om de hellre upprättar ett gåvobrev om att fastigheten inte ska anses som förskott på arv till dig.

För att knyta ihop säcken och sammanfatta mitt svar så gör ni ert fastighetsköp giltigt genom att följa ovan nämnda formkrav i 4 kap. 1 § JB. Därefter ska du som köper fastigheten söka lagfart för fastigheten. Och slutligen rekommenderar jag dina föräldrar till att upprätta ett testamente enligt formkraven som nämns i 10 kap. 1 § ÄB eller alternativt ett gåvobrev som anger att fastighetsköpet inte är att anse som förskott av arv för dig.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81812)