Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?

2019-05-06 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi har twistemål i vårt hus angående skötsel. Ägardelen är tyvärr 50% och 50% .Hur kan man på bästa sätt få någon tredje part som kan skilja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din frågeställning rör det sig om ett samägande av en fastighet för vilket samäganderättslagen är tillämplig.

Som utgångspunkt vid samägande krävs det att båda delägarna är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda fastigheten (2 § SamägL). Med förfogande avses att ni måste vara överens om ni t.ex. vill sälja hela fastigheten eller hyra ut den. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för fastighetens vård. Kan ni inte komma överens om skötseln av fastigheten kan ni vända er till tingsrätten och begära att domstolen utser en god man (3 § SamägL). Tänk på att en god man ska ha betalt för det uppdrag som utförs och att det ofta är en god idé om ni kan komma överens utan att begära en god man. Men kan ni inte komma överens, är det ett alternativ.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (511)
2020-05-04 Hur upphör ett avtal om samägande?
2020-05-01 Vad kan man göra när en samägare inte svarar på telefon?
2020-05-01 Risker och nackdelar med att sälja en fastighet enligt lagen om samäganderätt?
2020-04-25 Dold samäganderätt i bil.

Alla besvarade frågor (80311)