FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt08/03/2021

Hur gör vi när min syster fört över pengar från vår pappa konto med fullmakt?

Hej, vi ska göra en bouppteckning efter min pappa. Till vår kännedom har det kommit att, min syster köpte en fastighet av pappa 2017-11-05. Enligt köpebrevet "Köpeskillingen kvitteras härmed, då den blivit betald i överenskommen ordning". Hon har skickat köpebrevet till lantmäteriet och fått lagfart.

I pappas deklaration har hon redovisat fastighetsförsäljningen vilket medförde att pappa fick en realisationsvinst att betala och han miste sitt bostadstillägg för det året.

Men hon har inte betalt den, utan hon betalar av den med 2000kr/mån. Är det lagligt att göra så?

Hon har också haft fullmakt ifrån pappa för att betala hans räkningar m m, har hon betalt en del av sina egna räkningar ifrån pappas konto samt på hans dödsdag tog hon och förde över en större summa till sitt konto.

Hur gör vi vid bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har din syster köpt en fastighet av er pappa. Av köpebrevet framkommer att fastigheten blivit betald i överenskommen ordning. Däremot har din syster inte betalt köpeskillingen till din pappa, utan hon avbetalar 2000 kr / mån. Du undrar om det är lagligt att göra så. Din syster har även haft en fullmakt från er pappa för att betala hans räkningar. Däremot har hon betalt en del av sina egna räkningar från din pappa konto samt på hans dödsdag har hon fört över en större summa till sitt konto.

Fastighetsförsäljningen

Vid fastighetsförsäljningen är det fritt fram mellan parterna att komma överens om hur betalningen ska ske. I det förevarande står det att fastigheten blivit betald i "överenskommen ordning". Lydelsen är öppen för tolkning; det är även möjligt att tolka som att de kommit överens om att din syster ska avbetala fastigheten utifrån vad de kommit överens om. Om din syster påstår att de kommit överens om att hon ska avbetala den med 2000 kr/mån har hon däremot bevisbördan därom. Finns det inget avtal och hon i praktiken har en skuld till er pappa (och nu dödsboet) kan den begäras in direkt. Finns det ingen avbetalningsplan upprättad eller sista betalningsdatum, ska betalning ske vid begäran. Kan din syster inte visa annat torde det vara möjligt för dödsboet att kräva henne på hela summan direkt, i annat fall är hon skyldig att avbetala utifrån vad som överenskommits. Den summa hon är skyldig er pappa (nu dödsboet) är i sådana fall en tillgång i dödsboet som ska tas upp i bouppteckningen.

Får din syster betala sina egna räkningar och föra över pengar som hon gjort?

Avgörande för vad din syster fått göra utifrån fullmakten är fullmaktens lydelse. Det är exempelvis möjligt för henne att betala egna räkningar om er pappa sagt att hon fick för det (då skulle det kunna ses som en gåva). Att hon förde över en stor summa pengar till sitt eget konto torde däremot knappast utgöra en gåva från honom. Att överföringen skett på hans dödsdag talar emot att han ska ha instruerat henne till att göra överföringen. Mot den bakgrunden torde det vara möjligt för dödsboet att kräva tillbaka pengarna. Utan att ha läst fullmakten är det tänkbart att det inte innefattade att föra över stora summor till sig själv, vilket ligger utanför fullmakten och utanför den lojalitetsplikt som fullmäktigen har mot huvudmannen.

Din syster kan även ha begått ett brott genom att göra överföringen. Det brott som ligger närmst till hands är trolöshet mot huvudman. Om någon på grund av förtroendeställning (t.ex. en fullmakt) fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms hen för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år (10 kap. 5 § BrB). Det är tänkbart, utifrån den information du delgett oss, att så kan vara aktuellt.

Min rekommendation

Jag rekommenderar dig att du i första hand pratar med din syster, informerar om att det hon har gjort kan vara brottsligt och att dödsboet kan komma att kräva henne på pengarna. Kommer ni inte överens i det skedet kan du anlita en jurist som går igenom fullmakten, vad som skett och hjälpa er vidare. Vill du ha utrett om din syster har begått ett brott är min rekommendation att du gör en polisanmälan.

Om du vill ha hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”