Hur gör vi för att ta emot en penninggåva från utlandet?

2021-03-06 i Gåva
FRÅGA
Hej vi har en svägerska boende i Schweitz,amerikanska med schweitziskt medborgarskap.Hon vill nu dela ut en summa pengar till sina 6 brorsbarn som gåva.Vi vet att det finns 3 kriterier som ska vara uppfyllda.a. gåvoavsiktb. förmögenhetsöverföringc. transaktionen är frivilligMottagande bank ska reagera vid överföring över 150.000:-.Behöver man upprätta ett gåvobrev?. I så fall på engelska eller svenska.Mottagaren behöver väl inte uppge detta i sin deklaration.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt för svaret till dig är endast utifrån svensk rätt och vad som gäller för brorsbarnen i Sverige som ska ta emot gåvan. Huruvida det finns några särskilda regler i Schweiz avseende gåvor eller skatt som belastar givaren har vi tyvärr inte möjlighet att ge besked. Därom bör sökas svar från en jurist just i Schweiz.

Precis som du själv tar upp finns det vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en gåva. Då du är medvetna om dessa går jag inte igenom dem närmre. Jag förstår det dock som att du undrar över; mot bakgrund av att mottagande bank kan reagera på större överföringar om det behöver upprättas ett gåvobrev och i sådana fall om det bör skrivas på svenska eller engelska. Du undrar även om mottagaren behöver ta upp gåvan i sin deklaration.

Det kan krävas att pengarna ursprung kan visas

Bankerna är bundna av regler i den s.k. penningtvättslagen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Banken ska göra en riskbedömning av kund (2 kap. 3 § penningtvättslagen). Banken har en skyldighet att övervaka och bedöma enskilda transaktioner i syfte att upptäcka transaktioner som kan utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism (4 kap. 1 § penningtvättslagen). Vid misstänkta transaktioner ska banken skärpa åtgärderna för kundkännedom (4 kap. 3 § penningtvättslagen). I praktiken innebär det att om det kommer in en större insättning från utlandet kan det vara att banken reagerar utifrån dess förpliktelser.

Det kan krävas att pengarnas ursprung visas

Om banken reagerar över insättningen kan det krävas att mottagaren kan visa pengarnas ursprung. Ett gåvobrev kan vara ett sätt för att uppfylla det. Huruvida det är tillräckligt går tyvärr inte att besvara utan blir utifrån vilken bedömning banken gör i det enskilda fallet. Det finns inget krav om att gåvobrevet skrivs på svenska eller engelska; båda språken bör vara tillämpliga i Sverige. Andra sätt pengarnas ursprung kan bevisas är exempelvis genom kontoutdrag från givaren, intyg om att hen ärvt pengarna, tjänat pengarna etc.

Gåvan behöver inte tas upp i deklarationen

Bland annat gåvor är enligt svensk lag skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att det inte finns någon skyldighet att betala skatt för mottagaren och att hen inte heller behöver ta upp det i sin deklaration.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96379)