Hur gör vi för att säkerställa vår äganderätt och möjlighet att ta tillbaka vår utrustning om ex. leverantören skulle lämna in en konkursanmälan?

2018-11-21 i Konkurs
FRÅGA
HejArbetar i ett tillverkande företag.Vi lägger ut produktion till bl.a de baltiska länderna.När avtal är upprättat tillhandahåller vi verktyg ,jiggar och annan produktionsutrustning som krävs för produktionsprocessen.Hur gör vi för att säkerställa vår äganderätt och möjlighet att ta tillbaka vår utrustning om ex.leverantören skulle lämna in en konkursanmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör konkurs, varför bestämmelser i Konkurslagen (1987:672) (KonkL) blir tillämpliga.

Om leverantören skulle gå i konkurs, presumeras det att allting i hens besittning ingår i konkursboet. Som utgångspunkt är alltså allting i hans ägo blir föremål för utmätning. (3 kap 3 § KonkL)

För att du ska ha rätt till din utrustning vid ev. konkurs, krävs att du har s.k. separationsrätt till föremålen. Separationsrätt föreligger när specialitetsprincipen är uppfylld, dvs. när du som ägare till utrustningen på något sätt kan bevisa att du har äganderätt. I den mån ni reglerar ägarförhållandet genom avtal råder det ingen tvekan om att leverantören inte äger utrustningen. Mitt råd till dig blir därför att säkerställa äganderätten genom avtal som specificerar vilken utrustning det handlar om för att det ska vara lätt att identifiera och att det tydligt framgår att det rör sig om utlåning. Detta för att äganderätten inte skall anses ha gått över på leverantören och således inte utgöra problem vid en ev. konkurs.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98633)