Hur gör vi för att hjälpa våra barn med ett huskonto till samägd fastighet?

2020-07-13 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min man ska ge bort vårt fritidshus som gåva till våra tre vuxna barn. I samband med det vill vi skapa ett "huskonto" till dem så att de har råd med underhåll under de första åren. Hur gör vi med detta konto så att det " säkras"? Kan alla tre stå som innehavare eller hur blir det bäst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När barnen mottager fritidshuset som gåva kommer de att äga fastigheten gemensamt. Om inte annat är avtalat gäller bestämmelserna i lagen om samäganderätt (samäganderättslagen). Samäganderättslagens bestämmelser innebär exempelvis att samtliga delägare måste vara överens för förfogande eller förvaltning av det samägda godset i dess helhet (2 § samäganderättslagen). Bestämmelsen innebär i praktiken att alla tre barnen måste vara överens om t.ex. renovering av fastigheten. Om inte annat är avtalat ska kostnad för förvaltning av det samägda fördelas utifrån hur stor andel en delägare innehar (15 § samäganderättslagen). Om era barn kommer att äga fastigheten med 1/3 var innebär det att de ska svara för kostnaderna enligt samma andel.

Som jag tolkar det har ni för avsikt att starta ett "huskonto" till dem för att de ska ha råd med underhåll de första åren. Det ni kan göra är att antingen (1) skänka lika stor summa till vardera barn eller (2) starta ett konto där de gemensamt är kontohavare. Alternativ 1 innebär att ni helt enkelt skänker (nu eller löpande) en lika stor summa till vardera barn. Alternativ 2 innebär att barnen öppnar ett konto där alla tre är delägare; de måste dock gemensamt öppna kontot. Ni har inte möjlighet att öppna konto i barnens namn, varken enskilt eller gemensamt. Barnen är vuxna och måste öppna kontot själva.

Bankerna brukar erbjuda möjligheten att ha flera kontohavare till samma konto. Min rekommendation för det fall att ni vill att barnen ska ha ett gemensamt konto till vilket ni för över pengar är att ni tillsammans med era barn bokar en tid med er bank. Banken kan hjälpa er att starta ett konto under de förutsättningar ni önskar. Det finns i princip inget hinder mot flera kontohavare till samma konto om det inte är särskilt föreskrivet i lag att så inte kan ske. Ett exempel på konto som inte kan ha flera kontohavare gemensamt är investeringssparkonto, ISK (jfr 9 § lagen om investeringssparkonto).

Sammanfattningsvis finns det möjlighet att öppna ett konto med flera kontohavare. Då detta är en banktjänst är min rekommendation att ni kontaktar er bank för ett möte. Ni kan inte öppna ett konto i era barns namn utan det förutsätter att era barn själva öppnar kontot. Ett alternativ är att ni skänker samma summa till vardera barn då de ändå svarar för 1/3 av förvaltningen av det samägda.

För det fall att ni önskar hjälp med upprättande av gåvobrev av fastigheten eller med upprättande av samägandeavtal är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (570)
2021-03-06 Hyra ut samägd fastighet till delägare och hur påverkar det utköp?
2021-02-28 Samäganderättsavtal
2021-02-28 Tvångsinlösen av samägd fastighet
2021-02-17 Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?

Alla besvarade frågor (89960)