FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/03/2018

Hur gör man när man vill tvångsförsälja en samägd fastighet?

Hur gör man när man vill tvångsförsälja en samägd fastighet ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Frågor rörande samägd egendom regleras i lagen om samäganderätt (SamägL). Jag kommer därför att utgå ifrån bestämmelserna där.

Hur gör man när man vill tvångsvis försälja en samägd fastighet?
Jag vill börja med att nämna att den aktuella lagen till stora delar är dispositiv vilket innebär att delägarna har rätt att avtala bort den. Om inget annat är avtalat så äger delägarna lika stora andelar i fastigheten. Om ni är två som äger fastigheten äger ni den alltså till 50% var, 1 § SamägL.

Som delägare får du hos tingsrätten ansöka om att fastigheten ska säljas på auktion utan samtycke från övriga delägare, 6 § SamägL. Som huvudregel ska en sådan ansökan beviljas. Undantaget är ifall en annan delägare kan visa att det finns synnerliga skäl för att sådan försäljning inte ska beviljas. Att det ska finnas synnerliga skäl är högt ställt krav. Jag vill ännu en gång påminna om lagens dispositiva karaktär. Om ni delägare emellan har kommit överens om att sådan ansökan får ske så är avtalet mellan är gällande före lagen.

Om du vill ha hjälp med utformandet av en sådan ansökan så rekommenderar jag dig att boka en tid med våra jurister. Det gör du enkelt på http://www.Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Hittade du inte det du sökte?