Hur gör man när man vill överlåta en del av en fastighet som gåva till någon?

2021-04-22 i Fastighet
FRÅGA
Hej Min sambo ska ge mej halva landstället som en gåva till mej? Vad behöver vi göra? finns inga lån på fastigheten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på hur man överlåter en del av en fastighet som gåva till någon.

Regler som avser fast egendom finns i Jordabalken (JB).

Gåvobrev

När man ger bort en fastighet, eller en del av en sådan, måste man upprätta ett s.k. gåvobrev. Gåvobrevet visar att en gåva har givits samt vilka villkor som är förenade med överlåtelsen. För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare. Det ska framgå vilken fastighet, samt hur stor del av den, som ska ges som gåva (en överlåtelseförklaring) (se 4 kap 1 § JB och 4 kap 29 § JB). Om gåvan ska vara förenad med villkor så måste det också framgå. Det kan exempelvis handla om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och således inte omfattas av en framtida bodelning.

Lagfart

När ett gåvobrev har upprättats ansöker man om lagfart hos lantmäteriet. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats (20 kap 1-2 §§ JB). För att lagfarten ska beviljas så krävs det att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap 7 § JB).

Sammanfattning

Du och din sambo måste alltså upprätta ett gåvobrev för att gåvan juridiskt sett ska vara giltig. Om ni behöver hjälp med detta kan ni ta hjälp av en jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96402)