Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA
Har köpt en ponny med pass enligt köpeavtal. Men när vi får hem ponnyn är den utan pass, utan chipmärkning och allt. Vad gäller då? Vi har all konversation mellan oss och säljaren på sms, vi har köpeavtalet etc. Men polisen lägger ner förundersökningen pga. Att uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att Britt som hör under allmänt åtal har förövats. Vi anmälde det som bedrägeri.Vad gör vi nu? Kan vi göra något eller är vi lurade och ej får någon hjälp?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att köpet skett mellan er som privatpersoner. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner tillämpas köplagen.

Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet
Du nämner att ni kommit överens om att det med ponnyn ska följa ett pass samt att ponnyn ska vara chipmärkt. Om det finns angivet i avtalet men inte stämmer överens med hur ponnyn levererades är det att anse som fel i varan (17 § KöpL).

Om det inte finns angivet i avtalet, men angivits genom utfästelser innan köpet som kan antas ha inverkat på köpet gäller även här att det är att anse som fel i varan om ponnyn inte levereras som utlovat (18 § KöpL).

Reklamation inom skälig tid
När fel i varan upptäcks ska varan reklameras och detta inom skälig tid, senast 2 år efter köpet genomförts (32 § KöpL). Det framgår inte helt om en reklamation skett i ert fall. Även om säljaren inte tycks vara villig att godta detta så ska reklamationen göras. Det räcker med ett direkt meddelande till säljaren om att ni önskar reklamera varan, ni ska också i reklamationen eller inom skälig tid därefter meddela vilken påföljd ni önskar. Det är bra om reklamationen sker skriftligen där ni kan bevisa att en reklamation skett inom skälig tid.

Påföljder vid fel i varan
I första hand är påföljderna vid fel i vara avhjälpande eller omleverans. Säljaren har alltså möjlighet att avhjälpa felet alternativt leverera en ny vara som stämmer överens med avtalet (34 § samt 36 § KöpL). I ert fall kan omleverans vara en påföljd som inte går att genomföra. Säljaren kan eventuellt genom avhjälpande betala för införskaffande av pass samt chipmärkning av ponnyn.

Om inget av ovanstående alternativ är möjligt alternativt att säljaren inte genomför det inom skälig tid kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt (37 § KöpL). Prisavdrag sker enligt 38 § Köplagen och beräknas på förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick vid avlämnandet. Prisavdraget får i ert fall alltså beräknas på skillnaden mellan avtalat pris och vad priset för ponnyn utan chipmärkning och pass skulle vara. Hävning får ske på grund av fel av väsentlig betydelse om säljaren insåg eller borde ha insett, hävning ska meddelas inom skälig tid efter att tiden för avhjälpande och omleverans passerats.

Min rekommendation är att reklamera varan. Om ni redan gjort detta, utan att säljaren gått med på det är alternativet att vända er till domstol. Ni lämnar då in en stämningsansökan. Behöver ni hjälp att ta ärendet vidare kan ni boka ett möte med våra jurister här.

Med vänliga hälsningar

Jakob Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95801)