FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal25/03/2019

Hur gör man när bara en sakägare vill sälja?

Hej! Min sambo och hennes syster äger ett radhus i Spanien tillsammans, 50% var. Nu har vi tröttnat på samägandet men inte hon. Vi har gett henne bra erbjudanden att köpa min sambos andel som hon inte godtagit och nu har vi vänt på det och erbjudit att vi kan köpa ut hennes andel, hon vägrar. Låst läge där båda ägarna vill behålla stället men min sambo vill inte samäga. Vi försöker nu få till en budgivning där den som bjuder högst ska få köpa ut den andra, vilket hon förmodligen vägrar. Nästa steg blir väl att ta det rättsligt, hur fungerar det i praktiken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör samägande varför lagen om samäganderätt (SamL) blir aktuell.

Hur upplöser man ett samägande?

Man kan redan i förväg ha avtalat om hur samägandet ska upplösas, det går isåfall före de regler som lagen ställer upp. Men eftersom du inte nämner något om det så antar jag att ni inte har avtalat varför samäganderättslagen gäller. Det finns flera sätt att upplösa samägande. Om alla ägare är överens kan de fritt bestämma hur, exempelvis genom försäljning till någon utomstående.

Men ditt fall är lite klurigare då ni ägare inte är överens, det som gäller är då följande. Var och en av samägarna har rätt att ansöka i domstol att hela den samägda egendomen ska utbjudas till försäljning genom offentlig auktion om inte den som motsätter sig försäljning kan visa synnerliga skäl för att man behöver mer tid, 6 § SamL. Detta innebär att din sambo kan ansöka i domstol att försäljning ska ske. Domstolen kommer bevilja försäljning så länge din sambos syster inte kan visa synnerliga skäl för att inte sälja nu direkt. Du skriver också i frågan att ni möjligen vill ha radhuset för er själv. Det finns inget i samägandelagen som hindrar er från att buda vid den offentliga auktionen där högstbjudande får köpa radhuset.

Jag råder er att kontakta domstolen för att få hjälp med en tvångsförsäljning samt att ni på auktionen budar om ni vill äga radhuset själva i fortsättningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nora OlofssonRådgivare