Hur gör man något till enskild egendom?

Arvet efter min pappa är klart. Vill ha det som enskild egendom. Jag har 2 barn och min man har 3 barn. Alltså särkullebarn. Kan min man och jag själva skriva att det är min enskilda egendom. Min man och jag är överens om detta.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur gör man arv till enskild egendom?

Arv är som huvudregel giftorättsgods om inte arvlåtaren (den som avlidit) genom testamente bestämt att det ska vara enskilt (7 kap 1-2 § äktenskapsbalken). Det är dock fullt möjligt för makar att själva bestämma att all eller viss egendom ska vara enskild – detta görs då genom att skriva äktenskapsförord (7 kap 2 § 1 p äktenskapsbalken).

För att göra arvet till enskild egendom behöver du och din man alltså upprätta ett äktenskapsförord av vilket det framgår att arvet ska vara din enskilda egendom. I och med att ni är överens är det alltså inga som helst problem att åstadkomma detta.

Hur upprättar man ett äktenskapsförord?

För att vara giltigt måste ett äktenskapsord vara skriftligt och undertecknas av både dig och din make. Dessutom ska det registreras hos Skatteverket. (7 kap 3 § äktenskapsbalken) Det är inget krav att ta hjälp av jurist för att upprätta ett äktenskapsförord, utan detta kan ni göra på egen hand. Om ni är osäkra på något vill jag dock ändå rekommendera att ta juridisk hjälp så att äktenskapsförordet får den innebörd som ni har tänkt er.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har andra frågor är du varmt välkommen att återkomma. Vill ni ha hjälp med att formulera ert äktenskapsförord kan ni kontakta vår juristbyrå.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning