Hur gör man gällande felpåföljder i samband med ett konsumentköp?

2021-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejJag köpte två iPhone 12 PRO på Elgiganten och den ena iPhone har tydligt nåt fel på sig med tanke på att det går inte att överföra mina saker från den gamla iPhone till den nya samt att den stänger av sig och startar om efter nån minuts mellanrum. Har försökt returnera den för att få en ny en men får svara att förpackningen är öppnad och Elgiganten vägrar. Hur går man vidare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För din situation relevanta regler finns i såväl konsumentköplagen som i distansavtalslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Konsumentköplagen

När en konsument köper en lös sak av en näringsidkare blir konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Eftersom du, i egenskap av konsument (då det inte framgår något annat av din fråga så utgår jag från att du har handlat i egenskap av privatperson), har köpt en lös sak (en telefon) av en näringsidkare (El-Giganten) så är konsumentköplagen tillämplig i din situation.

Enligt konsumentköplagen föreligger det ett fel i varan om denna avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § 3 stycket 3 punkten konsumentköplagen). När man köper en ny telefon så bör man ha fog att förutsätta att denna är i gott skick och att den ska fungera som den ska. I den mån telefonen faktiskt inte fungerar som den ska är det därför möjligt att du kan åberopa att det föreligger ett fel i varan. Det är dock svårt för mig att spekulera i huruvida det du säger om telefonen faktiskt konstituerar ett fel.

Vidare är det viktigt att notera att det har betydelse när det eventuella felet har uppstått. Det är nämligen säljaren som ansvarar för fel som uppstått innan varan har avlämnats (20 § konsumentköplagen). Med att varan avlämnats menas, i princip, att du har tagit hand om den (6 § konsumentköplagen).

Har felet visat sig inom 6 månader från det att varan har avlämnats så presumeras felet ha funnits vid avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Detta betyder att El-Giganten ansvarar för det eventuella felet om det inte har gått mer än 6 månader sedan du fick telefonen. Observera dock att det är du som måste visa att det är fel på telefonen.

Det är dessutom nödvändigt att du reklamerar varan inom skälig tid från det att du har uppmärksammat felet (23 § konsumentköplagen). Vad som är skälig tid kan variera beroende på vilken typ av produkt det rör sig om men en reklamation som görs inom 2 månader anses alltid ha gjorts inom skälig tid.

I det fall det kan konstateras att det föreligger ett fel i varan så kan du göra gällande ett antal så kallade felpåföljder (22 § konsumentköplagen). Exempelvis har du rätt att begära att säljaren avhjälper felet eller företar en omleverans, det vill säga reparerar varan eller byter ut den mot en ny (26 § konsumentköplagen). Under vissa omständigheter kan du dessutom ha rätt till prisavdrag alternativt häva köpet (28 § konsumentköplagen). Även skadestånd kan komma ifråga i vissa fall (30 § konsumentköplagen).

Alternativa angreppssätt

Det kan därtill vara värt att uppmärksamma alternativa angreppssätt som kan vara tillämpliga i din situation. Det framgår inte av din fråga men i det fall du har köpt telefonen över internet blir, exempelvis, distansavtalslagen tillämplig (2 kap. 1 § distansavtalslagen). En konsument har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp i en fysisk butik men väl vid distansköp (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Har du köpt telefonen över internet har du därför en rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fick varan i besittning (2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen). Detta bör gälla oavsett om du har brutit förpackningen eller inte.

Sammanfattning

För att gå vidare med ditt ärende så kan du således påpeka för säljaren att det föreligger ett fel i varan och att du har rätt att och vill begära avhjälpande eller omleverans. En bra idé kan vara att kontakta säljaren skriftligen i samband med reklamationen. Skulle ni inte komma överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (för mer information rörande anmälan se här). De gör i så fall en bedömning av tvisten och lämnar en rekommendation om hur denna ska lösas. I den mån du har köpt varan över internet finns det dessutom en 14 dagar lång ångerrätt som du skulle kunna åberopa (såvida denna inte redan har löpt ut, givetvis).

Det är svårt för mig att ge dig ett utförligare svar på din fråga utan att ha en bättre uppfattning av omständigheterna i just ditt fall. Jag hoppas likväl att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån någonting är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96356)