Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?

Vi är sambopar med särkullbarn på var sida. Vi äger tillsammans 2 hus och en motorcykel som vi äger 50% av. Vad kan vi göra för att vi ska kunna få leva så orubbat som möjligt om någon av oss avlider?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Utgångspunkten är att sambor inte ärver varandra. Det som händer istället när ena sambon dör är att den efterlevande sambo har rätt att begära bodelning (Se 2 § sambolagen och 18 § sambolagen). Begäran om bodelning ska då framställas inom ett år från dödsfallet (8 § sambolagen). Just på grund av att sambor inte ärver varandra och att det är bara bohag och bostad som är införskaffad för gemensamt bruk som räknas som samboegendom. Därför brukar sambor skriva testamente. Men särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken).

Det ni kan göra då är att skriva ett testamente där ni testamenterar all egendom med fri förfoganderätt till varandra med undantag för barnens laglott och att barnen får resten av arvet efter bådas död. På så sätt behöver den efterlevande endast betala ut hälften av den avlidnes kvarlåtenskap till den avlidnes barn direkt och resten när båda dör. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Sen kan ni skaffa livförsäkring och ha varandra som förmånstagare, på så sätt får den efterlevande pengar från försäkringen som täcker laglotten som måste betalas ut direkt.

Vi på Lawline kan hjälpa till med att skriva testamente för 4 795, se Fasta priser - Lawline

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”