Hur gör man för att få sitta kvar i orubbat bo vid den enes bortgång när båda har särkullbarn?

2016-09-29 i Make
FRÅGA
Hej!Vi är gifta och har inga egna barn tillsammans men särkullbarn finns hos båda.Hur gör man för att få sitta kvar i orubbat bo vid den enes bortgång?Hur minimerar man särkullbarnens arv vid den enes bortgång?Kan man överlåta ägandet av huset till den ena partnern och skriva ett avtal om att den andra partnern får bo kvar i huset tills den avlider?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Om en avliden person är gift och har särkullbarn får den efterlevande maken endast rätt till kvarlåtenskapen om den avlidne makens särkullbarn avstår sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Detta framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§ 1 stycket samt .

För att du eller din partner ska få sitta kvar i helt orubbat bo när båda två har särkullbarn krävs alltså i princip att era särkullbarn respekterar att ni önskar att den av er som lever kvar ska få sitta kvar i orubbat bo. Särkullbarnen avstår då tillfälligt sin rätt till arv och får istället ut deras arvslott efter den först avlidne maken senare när även den efterlevande maken gått bort. Detta är den bästa och enklaste lösningen.

Om ni tror att särkullbarnen inte kommer att respektera er önskan om att den efterlevande maken ska få sitta kvar i orubbat bo kan det finnas anledning att upprätta ett testamente. Vid upprättandet av ett testamente är det viktigt att komma ihåg reglerna om laglottsskyddet.

När en förälder går bort har barnen en laglig rätt att åtminstone få ut deras så kallade laglotter. Laglotten är hälften av arvslotten. Det framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 1§. Om du t.ex. efterlämnar 100 kr när du dör och endast har ett barn blir det barnets arvslott 100 kr. Barnets laglott är hälften av arvslotten, i detta exempel blir alltså barnets laglott 50 kr. För att den avlidnes särkullbarn ska få ut deras laglotter måste de begära jämkning av testamentet. Det går att utläsa ur Ärvdabalkens 7 kap. 3§.

Med hänsyn till laglottsreglerna kan du och din partner alltså inte fritt testamentera all er kvarlåtenskap till varandra. Ett sådant testamente blir utan verkan om den avlidne makens särkullbarn begär jämkning av testamentet för att få ut laglotten. Era särkullbarns arv kan dock minimeras genom att testamentet endast ger särkullbarnen rätt till deras laglott istället för deras arvslott.

Vidare vad gäller huset är det viktigt att ni är medvetna om att ett sådant överlåtande skulle kunna anses vara en gåva som till syftet kan likställas med testamente. Om du överlåter din del av huset till din partner minskar underlaget på vilket dina särkullbarns laglott ska räknas ut. Dina särkullbarn kan då begära att värdet av den överlåtna delen av huset ändå ska räknas med i din kvarlåtenskap. Först när detta värdet har lagts till i din kvarlåtenskap räknas särkullbarnens laglott ut. Räcker då inte de övriga tillgångarna i din kvarlåtenskap till för att barnen ska få ut sin laglott kan särkullbarnen kräva att få ut det som saknas av din partner istället. Detta framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 4§.

Sammanfattningsvis är det alltså bäst om era särkullbarn helt enkelt respekterar er önskan om att den efterlevande maken ska få sitta kvar i orubbat bo och avstår sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Det är också det enda sättet för er att få sitta kvar i helt orubbat bo. Om det inte är möjligt kan ni minimera särkullbarnens arvsrätt genom att i ett testamente endast ge dem rätt till laglotten istället för hela arvslotten. Om ni överlåter ägandet av huset till den ena partnern finns det risk att den partnern i så fall kan tvingas ersätta den andres särkullbarn om överlåtandet innebär att särkullbarnen inte får ut den laglott som de annars skulle fått.

Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har fler frågor angående arv är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (440)
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (85192)