FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/12/2018

Hur gör man för att bli ensam ägare på en tomt som ska styckas av från gemensam mark?

Hej. Vi samäger en obebyggd mark i fjällen på ca 3 ha med fyra andra delägare. Nu vill vi stycka av en mindre tomt och bygga ett fritidshus och vi vill ju då stå som ensamma ägare på denna tomt. Hur gör man för att bli ensam ägare på en tomt som ska styckas av från gemensam mark? Vilka dokument behöver skrivas? Eller är det sk. klyvning man ansöker om? Och vad händer om någon av delägarna inte skriver under, kan vi inte stycka ut en tomt i sådana fall?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om mark och fastighetsbildning (frågor om ändringar av fastigheter) regleras i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL)

Av 1 kap 1 § 2 stycket i JB framgår att sämjedelning är utan verkan. Detta betyder att man inte får dela fastigheter på egen hand genom avtal, utan detta måste göras med hjälp av lantmäteriet i enlighet med bestämmelserna i fastighetsbildningslagen.

Det finns olika sätt för att bilda nya fastigheter beroende på vad som åsyftas. Klyvning är när en befintlig fastighet klyvs i nya. Utifrån frågan antar jag att det är avstyckning ni eftersöker.

Avstyckning regleras i 10 kap FBL och innebär att en del av en större fastighet avstyckas och blir en egen, ny fastighet.

Det är fullt möjligt att göra som ni tänkt. Antingen att ni först upprättar köpehandlingar och sedan avstyckar fastigheten, alternativt att ni först avstyckar fastigheten och sedan köper den nya fastigheten av de andra ägarna.

Här rekommenderar jag det förstnämnda alternativet. Ett köp som innefattar ett villkor om avstyckning, eftersom en avstyckningsprocess har en viss handläggningstid och vissa grundläggande krav.

Avstyckningen måste vara lämplig och ändamålsenlig. I 3 kap 1 § FBL stadgas att en fastighetsbildningsprocess (avstyckning i detta fall) måste tillgodose ett varaktigt och aktuellt behov. Att upplåta bostäder brukar här godtas. Dessutom måste det vara ändamålsenligt; dvs det måste finnas tillgång till vägar, vatten, avlopp och så vidare.

Först ska en köpehandling skrivas under. Den ska vara skriftlig, undertecknad av alla fastighetsägare och de som ska köpa den nybildade fastigheten. Den ska innehålla en köpeskilling och en överlåtelseförklaring. – se 4 kap 1 § JB för kraven i lagtext. I kontraktet behöver även ett villkor på att avstyckning ska ske och avstyckningen måste ansökas senast sex månader efter det att köpehandlingarna undertecknades, annars är köpet ogiltigt, se 4 kap 7 § JB.

Avstyckning kan ansökas av både förvärvare och överlåtare, men kräver alla medverkandes underskrift. Kontakta lantmäteriet för hjälp med ansökan.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer DahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000