FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/02/2023

Hur gör man för att ägande av fastighet och bostadsrätt ska delas?

Nu står min man som ensam ägare till vår bostadsrätt och vår sommarstuga. Hur gör vi för att ägandet formellt skall delas på oss båda?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man formellt går tillväga för att bostadsrätten och sommarhuset ska ägas av både din man och dig.

Det finns i princip två sätt att under äktenskapet dela egendom, antingen genom gåva eller att genomföra en bodelning under äktenskapet. Det smidigaste sättet är gåva och det är det som jag här nedan kommer redogöra för.

Det är skillnad mellan fast och lös egendom vad gäller gåvor. Bostadsrätt är inte fast egendom, utan lös, medan fritidshuset sannolikt är fast egendom. Reglerna om gåva av fast egendom finns i jordabalken (JB). Vad gäller bostadsrätt finns reglerna i bostadsrättslagen.


Gåva av fast egendom (sommarhus):

Det ni först bör göra är att formulera en gåvohandling – ett gåvobrev. Det rör sig om gåva av fast egendom, och för detta finns det formkrav. Enligt 4 kap. 29 § jordabalken gäller samma formkrav vid gåva som vid köp av fastighet. Det innebär att följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Skriftlig handling
  2. Det ska innehålla en överlåtelseförklaring (att en del av fastigheten överlåts)
  3. Både givarens och mottagarens underskrifter.

Om gåvomottagaren, det vill säga du, ska söka lagfart på fastigheten krävs det också att gåvobrevet bevittnas av två personer.

Lagfart på fastighet är en officiell registrering av lagfaren ägare. Det är på så sätt ett formellt bevis på äganderätt i fastighet. För att båda ska beviljas lagfart krävs det att ni båda är ägare.


Nästa steg: Registrering av gåvan

När gåvohandlingen har upprättats bör den registreras hos Skatteverket, eftersom den då blir giltig i förhållande till givarens borgenärer. Mer information om hur gåva registreras hos Skatteverket hittar du på deras hemsida (se här).

Om gåvan uppfyller kraven kommer Skatteverket föra in gåvan i äktenskapsregistret.


Nästa steg: Lagfart

När ni har registrerat gåvan kan ni söka lagfart. Expeditionsavgiften för att söka lagfart är ca 800 kr och Lantmäteriet är myndigheten som har hand om detta (Lantmäteriets hemsida hitta du här). Lagfart ska sökas inom tre månader från att gåvobrevet har undertecknats (se 20 kap. 1-2 §§ jordabalken). När lagfarten har godkänts är ni båda ägare av fastigheten.


Gåva av lös egendom (bostadsrätt):

Vid gåva av lös egendom är utgångspunkten att det inte finns formkrav enligt lag, utan gåvolagen gäller. Vid gåva av en bostadsrätt finns det dock krav på att upprätta gåvobrev (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Ett annat krav är att bostadsrättsföreningen godkänner gåvotagaren som medlem. Om inget godkännande ges, är gåvan inte fullbordad.

Gåvogivaren ska också ange hur stor del av bostadsrätten som ges bort i gåva till gåvotagaren i gåvobrevet. Ifall gåvan avser en viss del av bostadsrätten får andelen anges i gåvobrevet.

Detta ska finnas med i ett gåvobrev för bostadsrätt:

  1. Gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer.
  2. Gåvogivarens nya adress
  3. Bostadsrätten som ges i gåva (lägenhetsnummer och bostadsrättsförening)
  4. Hur stor andel av bostadsrätten som överlåts
  5. Tillträdesdag
  6. Eventuella gåvovillkor
  7. Parternas undertecknande, ort och datum


Sammanfattning

Det finns alltså i princip två sätt att dela egendom under äktenskapet; genom gåva och bodelning under äktenskapet. Gåva är det smidigaste av dessa. Det krävs att en korrekt gåvohandling upprättas enligt jordabalkens och bostadsrättslagens krav, samt att denna gåva registreras hos Skatteverket. Sedan kan lagfart sökas (om det gäller fast egendom), vilket är den officiella registreringen av äganderätt i fastighet.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”