Hur gör man ett svartbygge lagligt i efterhand?

2018-11-10 i Fastighet
FRÅGA
Vi har ärvt en mark med ett antal gårdar. Ett av dessa husen har vi nu förstått är ett sk svartbygge.Huset är 15 år gammalt och som jag förstått det är det preskriberat efter 10 år.Hur går man tillväga för att göra detta huset "lagligt" i efterhand?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bygglov och rättelseföreläggande

Bygglov för fastigheter regleras i plan- och bygglagen, PBL. När det krävs bygglov regleras i 9:2 PBL och ansökan om bygglov görs till byggnadsnämnden i kommunen enligt 9:20 PBL. Vad ansökan om bygglov ska innehålla regleras i 9:21 PBL.

Enligt 11:20 1 st. PBL kan byggnadsnämnden i kommunen förelägga om ett rättelseföreläggande om en byggnad upprättats utan nödvändigt bygglov. Detta kan bland annat innebära att en byggnad som upprättats utan nödvändigt bygglov måste rivas.

Preskription

Gällande den preskriptionstid du tänker på regleras även det i 11:20 PBL. Du har rätt i det du säger gällande att det är en 10-års gräns för preskriptionstiden av byggnader som upprättats utan bygglov, detta regleras i 11:20 2 st. PBL. Denna preskriptionstid innebär att efter 10 år från det att byggnaden upprättades får inte byggnadsnämnden förelägga något rättelseföreläggande. Denna preskriptionstid gäller dock inte om fastigheten är en bostadsfastighet som används för väsentligt andra ändamål än bostad enligt 11:20 3 st. PBL.

Hur blir byggnaden laglig?

När preskriptionstiden har löpt ut innebär det dock inte att byggnaden fortsättningsvis är laglig. För att byggnaden ska bli laglig kräver det fortfarande ett bygglov. Alltså måste man skicka in ett bygglov i efterhand för att byggnaden i sig ska bli laglig.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll