Hur gör man ett hus till bådas egendom och testamente framför särkullbarn?

2020-11-07 i Make
FRÅGA
Hej vi har precis gift oss vi har barn på varsitt håll. Vi ska bo i hans hus. Hur ska vi göra för att huset ska bli vårt precis som vi skulle köpt det tillsammans. Och gör vi för att ärva varandra vi vill att barnen ärver när vi båda är borta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ska ni göra för att huset ska bli ert?

Svaret på den frågan beror lite på i vilket sammanhang du menar att det ska vara ert. Om det handlar om en eventuell separation, så utgör det ert gemensamma giftorättsgods, om ni inte skriver annat i ett äktenskapsförord (10 kap. 1§ äktenskapsbalken). Det innebär att om ni skulle skilja er, så skulle han sannolikt få behålla huset som utgångspunkt, men du skulle få ut hälften av värdet av det även om han har betalt hela. Då behöver ni inte göra något ägarbyte om det är för detta ändamål.

Om du menar att du även vill stå som ägare på huset, måste ni göra det på samma sätt som när man köper fastighet, genom att han säljer en del av fastigheten till dig. Det kan istället göras som en gåva mellan er, att han i en gåvohandling ger bort halva fastigheten till dig. Ni bör då skriva ett gåvobrev där det framgår att halva fastigheten ska ges som gåva till den andra, och då gäller samma formkrav av gåva av fastigheten, som vid köp av fastighet. Gåvohandlingen måste vara skriftlig och undertecknad av både givaren och mottagaren, och att brevet ska bevittnas av två personer.

Därefter ska gåvohandlingen registreras hos Skatteverket för att den ska bli giltigt gentemot din mans borgenärer. När handlingen registrerats kan ni söka lagfart för dig inom tre månader från att gåvobrevet har undertecknats (20 kap. 1§ jordabalken). När lagfarten sen har godkänt äger ni hälften var.

Det går även att åstadkomma samma resultat genom att genomföra en bodelning under äktenskapet och fördela fastigheten på det viset. Bodelningshandlingen ska också registreras hos Skatteverket.

Ni kan läsa mer om dessa alternativ på Skatteverkets hemsida.

Hur gör ni så att ni ärver varandra?

Huvudregeln när man är gifta är att man som makar ärver varandra utan att ni behöver skriva några handlingar (3 kap. 1§ ärvdabalken). Dock har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken. Finns särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma, har rätt att ärva framför efterlevande make. Särkullbarn kan avstå sitt arv för efterlevande makes skull, men får då ärva efter att även efterlevande make har dött (3 kap. 9§ ärvdabalken). Efterlevande make har också rätt att få ut 4 gånger prisbasbeloppet före särkullbarnet (3 kap. 2§ ärvdabalken). Makar kan dock skriva ett inbördes testamente mellan varandra, som ger varandra arvsrätt. Då får eventuella gemensamma barn sitt arv först när nåda föräldrarna har dött. Särkullbarn har dock alltid rätt att få ut sin laglott, alltså hälften av arvslotten (7 kap. 3§ 2st. ärvdabalken).

Ett testamente ska upprättas skriftligt, med två vittnen som bevittnar när testatorn undertecknar det, sedan ska vittnena underteckna det. Det ska inte registreras någonstans (10 kap. 1§ ärvdabalken).

Era respektive barn sedan tidigare har alltså rätt att kräva ut sin laglott framför den efterlevande maken, detta kan ni inte ändra. Dock kan särkullbarn avstå sin del för efterlevande make, men det måste barnen själv välja. Detta är ett skydd för att inte göra särkullbarn beroende av att en förälder gift sig med någon annan.

Sammanfattningsvis

Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist för att diskutera mer om ägandeskapet på huset, och hur ni ska formulera testamentet. Ni kan även kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa er vidare.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas ni har fått någorlunda svar på era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (467)
2021-05-12 Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (92184)