Hur gör man en orosanmälan för en vuxen person

FRÅGA
Hej! Jag vill orosanmäla en vuxen person som jag har goda skäl att anta inte mår så bra. Vart kan jag göra det, och vilken information är det som socialen brukar önska vilja ha specifikt? Jag har aldrig orosanmält någon förut.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En orosanmälan gör man via Socialtjänsten, men det finns däremot ingen blankett för anmälan när det gäller oro för en vuxen person utan endast när det gäller barn. Däremot kan du fortfarande göra en orosanmälan. I anmälan behöver du förklara varför du känner oro för personen i fråga. Om det rör sig om missbruk av droger så är det bra att anmälan innehåller uppgifter om vad personen använder för droger, i vilken mängd och i vilken omfattning.

I din fråga säger du att du är orolig för att du har goda skäl att anta att personen inte mår så bra och det ska därmed framgå av din anmälan varför du tror så. Det är även bra att lägga till om personen vill ha hjälp eller är öppen för det, eller om personen sannolikt skulle ha en negativ inställning till det. Om personen inte vill ha hjälp så kan tvångsvård endast tillämpas på grund av missbruk genom lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), eller på grund av psykisk störning genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Om personen motsätter sig vård

För att LPT ska vara tillämplig så finns det en förutsättning att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt antingen har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård (3 § LPT). En allvarlig psykisk störning kan exempelvis röra sig om en allvarlig personlighetsstörning, allvarlig depression som leder till en självmordsrisk, allvarlig självskatebeteende, hallucinationer eller vanföreställningar. Det anses finnas ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård om det finns en risk för patientens liv och hälsa (risken behöver inte vara akut).

Jag hoppas att detta har svarat på din fråga! Du kan läsa mer om detta i din kommuns hemsida! Om du har några ytterligare frågor får du gärna höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (298)
2021-10-18 Kan ovaccinerade nekas vård?
2021-10-11 ersättning för bristande information inför ett vårdingrepp?
2021-09-29 Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?
2021-09-29 Kan man anmäla om man inte är nöjd med vården?

Alla besvarade frågor (96522)