Hur gör man en gåva bestående av pengar till enskild egendom?

FRÅGA
Jag har gett mina barn 500 000kr var. Nu vill de att pengarna ska räknas som enskild egendom. Hur gör man? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om enskild egendom


Att egendom blir enskild innebär att den inte ingår i bodelning vid en separation. Det är alltså en åtgärd som är aktuell om dina barn är gifta och vill förhindra att pengarna delas upp vid en framtida skilsmässa. Om dina barn vill göra pengarna till enskild egendom måste de upprätta var sitt äktenskapsförord med sina respektive makar.

Hur upprättas ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och innehålla makarnas underskrifter. I äktenskapsförordet är det fritt fram för makarna att föreskriva vilka av deras ägodelar som ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet blir giltigt när det ges in till skatteverket för registrering. Detta följer av 7 kap. 3 § ÄktB.

Om barnen väljer att göra sina respektive 500 000 kr till enskild egendom bör dessa pengar förvaras på separata bankkonton. I annat fall blir det svårt att veta vilka pengar som avses i äktenskapsförordet. För att underlätta bevisning om vilka pengar som utgör enskild egendom bör barnen i sina respektive äktenskapsförord även ange det datum då gåvan överfördes till dem samt vart och hur pengarna förvaras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen.

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82779)