Hur gör man en bostad till enskild egendom inför ett äktenskap?

FRÅGA
Hej! - Jag gifter mig i oktober 2016- Jag står idag som ensam ägare i det köpekontrakt som skrevs i mars 2016 för en nyproducerade bostadsrätten- Tillträde våren 2017- Kontantinsatsen skall vara enskild egendomVilka dokument behöver skrivas och hur skall de formuleras?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Jag är inte helt på det klara vad det är Ni vill åstadkomma. I mitt svar utgår jag ifrån att Ni önskar göra bostadsrätten till Er enskilda egendom.

Eftersom Ni ska gifta Er är det i Äktenskapsbalken här (ÄktB) vi hittar relevant lagstiftning.

Allmän redogörelse

De grundläggande reglerna anges i ÄktB 7 kap. i vilka det framgår att Er egendom är giftorättsgods som ska delas lika vid ett äktenskaps upplösande om den inte är enskild egendom.

För att egendomen, d.v.s. bostadsrätten, ska vara enskild krävs att Ni upprättar ett äktenskapsförord där egendomen undantags. Här bortses från möjligheterna att egendom är enskild p.g.a. villkor i gåva, arv o.s.v. då det inte verkar vara aktuellt utifrån Er information.

I ett äktenskapsförord kan Ni och Er blivande fru bestämma att viss egendom ska vara Er enskilda eller att all egendom ska vara Er enskilda. Ni har relativt stor frihet att välja ut vilken och vems egendom som ska vara undantagen som enskild egendom.

Äktenskapsförord för att göra bostadsrätten enskild

Ni behöver upprätta ett skriftligt äktenskapsförord. Detta måste undertecknas av Er båda och registreras hos skatteverket.

Eftersom jag tolkar det som om Ni redan fullgjort betalningen för bostadsrätten är det själva bostadsrätten som Ni behöver göra till enskild egendom. Detta behöver då uttryckligen framgå av äktenskapsförordet.

Ni bör vidare tänka på att skriva in att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild egendom. Om man inte gör detta innebär det att Er blivande fru kan få rätt till den värdestegring på bostadsrätten som sker framöver.

Sammanfattning

Ni bör upprätta ett äktenskapsförord och få detta undertecknat och registrerat hos skatteverket. Äktenskapsförordet bör som ett minimum innehålla att bostadsrätten utgör enskild egendom och att all avkastning av enskild egendom också ska utgöra enskild egendom.

Ni kan upprätta ett billigt äktenskapsförord med hjälp av denna avtalstjänst:
http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord

Hoppas Ni känner att Ni har fått vägledning i Ert ärende.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86836)