Hur gör man en arvsavsägelse?

Finns det ett färdigt dokument för arvsavsägelse? Eller hur skriver man det själv? Om jag av säger mig arvet så är det väl mina syskon som ärver? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag tolkar det som att du vill få reda på hur man gör en arvsavsägelse och om det är dina syskon som kommer att ärva om du gör detta. Du har inte nämnt vem som är arvlåtaren, men jag tolkar det som att det är någon av dina föräldrar. Det framgår heller inte av din fråga om det finns andra arvtagare i bilden förutom dina syskon, så i mitt svar utgår jag från att det inte finns. Då är det dina syskon som kommer att ärva din del av kvarlåtenskapen. 

Arvsavsägelse
När en person går bort går arvet i första hand till den avlidnes bröstarvingar, det vill säga, barnen och deras avkomlingar (2 kap. 2 § ärvdabalken). En arvsavsägelse ska ske skriftligt hos arvlåtaren eller genom godkännande av testamente (17 kap. 2 § ärvdabalken). Eftersom du i din fråga inte har nämnt något om ett testamente, utgår jag från att det inte finns. I så fall behöver du som sagt upprätta ett skriftligt avtal för att avsäga dig från din del av arvet. Avsägelsen kommer i så fall medföra att den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit dig fördelas då till övriga arvtagare. 

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott
Som bröstarvinge har man dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvet (7 kap. 2 § ärvdabalken). Som barn till arvlåtaren räknas du som bröstarvinge. Detta medför att du som utgångspunkt ändå ska ha rätt till din laglott. En arvsavsägelse från en bröstarvinge blir alltså ogiltig gällande laglotten om inte bröstarvingen fått en skälig ersättning för detta. En bröstarvinge som vill göra en arvsavsägelse bör därför exempelvis få ett förskott på arv eller en gåva i samband med avsägelsen, för att avsägelsen ska bli giltig (17 kap. 2 § ärvdabalken). 

Sammanfattning och rekommendation
Ovan har jag nämnt vad som är bra att ha i åtanke i samband med en arvsavsägelse. Den smidigaste lösningen i ditt fall, som dessutom är säkrast för avsägelsens giltighet, är som sagt att upprätta ett skriftligt avtal med arvlåtaren. Det du behöver upprätta är således dels ett skriftligt avtal, dels bör ni lösa skälig kompensation för din laglott. Vidare bör du i avtalet ange ditt namn och att du "härmed avsäger din arvsrätt från ..." samt ange datum, namnunderskrift och döp dokumentet till "arvsavsägelse". Lämna sedan dokumentet till arvlåtaren för förvaring. Det är dessutom viktigt att du lämnar avsägelsehandlingen till Skatteverket, så att de kan ha den i åtanke i framtiden vid ett bouppteckningsärende.

Om du vill ha hjälp med att upprätta detta avtal, får du gärna ta kontakt med oss igen. Det kan du göra genom att mejla oss på: info@lawline.se 

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,


Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”