Hur gör man egendom till enskild under äktenskap?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående enskild egendom när man redan är gift. Om man redan är gift sedan innan och om man nu i efterhand vill göra egendom enskild. Hur gör man då? Den finns i vårt gemensamma hem, men är ärvd från en gammal släkting till mig. Jag känner att jag inte vill förlora den ifall vi någon gång skiljer oss. Hur bevisar jag att den är "min"?Ha en fortsatt trevlig dag!
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det ni ska göra för att förordna om att egendom ska bli enskild är att upprätta ett äktenskapsförord. Detta regleras i äktenskapsbalken. Om äktenskapet skulle upphöra ska bodelning mellan er ske, 9 kap. 1 § ÄktB. I denna ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB.

Äktenskapsförordets innebörd
I 7 kap. 3 § ÄktB anges att, "genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom". Om din släkting inte föreskrivit villkor om att arvet ska vara din enskilda egendom återstår således möjligheten att upprätta ett äktenskapsförord.

Om ni i ett äktenskapsförord föreskriver att viss egendom ska vara enskild och således inte utgör giftorättsgods, kommer egendomen inte att ingå vid eventuell bodelning, 10 kap. 1 § ÄktB.

Vad ska man tänka på vid upprättande av ett äktenskapsförord?
För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det skriftligen upprättas och undertecknas av er båda. Det krävs även att det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller först från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § 4 st. ÄktB.

Något som är av yttersta vikt för er att ha i åtanke är att vara så tydliga som möjligt då ni utformar äktenskapsförordet, eftersom det annars vid eventuell tvist kan finnas utrymme att tolka äktenskapsförordet annorlunda än vad det var tänkt då det upprättades. Ange därför tydligt vilken egendom som ska vara enskild. På så vis uppkommer inga bevisproblem om bodelning skulle bli aktuellt. Att bevisa att den är din kan göras med all form av dokumentation som visar att den är din (exempelvis diverse uppgifter om att du ärvt den), men här blir ju även äktenskapsförordet ett fullgott bevis i sig eftersom detta anger att just denna egendom är din enskilda.

Skulle ni behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är ni varmt välkomna att ta kontakt med juristerna här på Lawline via www.lawline.se/boka, eller ringa på 08-533 300 04. Ha en fortsatt fin kväll, och jag hoppas du fått svar på din fråga!

Tveka inte att höra av dig till Lawline igen!

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95697)