FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/11/2021

Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?

Jag fick hem ett brev där jag dömts för ringa narkotikabrott (straffförläggande) och fick böter, den dagen så försökte jag ta självmord så jag tog massa piller som då är benso som är narkotikaklassat, även massa alkohol den dagen och hamnade på akuten. Jag ringde min åklagare och sedan fick jag en stämningsansökan från domstolen som jag nu har bekräftat.

Åklagaren vet om att jag försökte ta livet av mig och det finns bevis att jag va på akuten men det står inte anledningen.

Är detta rätt och hur ska jag göra så jag får mina rättigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Benzo" eller benzodiazepiner som det egentligen kallas är som du säger ett narkotikaklassat preparat. Det är olagligt att inneha och förtära narkotika enligt 1 § 6 p. Narkotikastrafflagen. Detta är ett brott som ligger under allmänt åtal enligt 20 kap. 3 § Rättegångsbalken (RB) och det ligger därför inom åklagarens skyldighet att väcka åtal enligt 20 kap. 6 § RB.

Det finns dock ett undantag från denna skyldighet i 20 kap. 7 § RB som stadgar ett s.k. "åtalsunderlåtelse". Detta får ske under de angivna omständigheterna som hittas i första och andra stycket i nämnda lagrum, och närmast till hands för din situation hade varit det som anges i andra stycket om att "åtal får underlåtas...om det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks".

Jag menar på att det är uppenbart att dina handlingar inte visar på kriminella intentioner, utan snarare på ett dåligt välmående. Detta ska vara en sådan särskild omständighet enligt min bedömning som bör föranleda att åtal inte ska väckas enligt 20 kap. 7 § RB.

Dessvärre finns det inga legala möjligheter åtalsunderlåtelse i ditt fall då detta inte får ske efter att en dom har meddelats enligt 20 kap. 7a § RB (strafförelägggande likställs med dom enligt 48 kap. 3 § 2 st. RB). Det du skulle kunna göra är att överklaga domen i enlighet med det som står i 51 kap. RB alternativt (vilket jag snarare rekommenderar) är att du vänder dig till justitieombudsmannen som har till uppgift att granska myndigheter och dess tjänstemän. Du kan där anmäla åklagaren för att ha brustit i sin tjänsteutövning med hänsyn till det ovan nämnda, och få vidare hjälp i ärendet.

Mer info om hur man gör en JO-anmälan hittar du här.

Och skulle du behöva hjälp om någon liknande situation skulle uppstå uppmuntrar jag dig att vända dig till familj, vänner eller Mind Självmordslinjen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo