Hur gör jag för att skänka bort min sommarstuga till min dotter?

2018-10-22 i Gåva
FRÅGA
Hej, Jag vill ge min sommarstuga som gåva till mitt barn som är myndig. Jag är gift men äger hela sommarstugan ensam, jag står på lagfarten som ensam ägare då jag tidigarehar köpt min makes del i stugan, inga lån. Jag har förstått att jag måste skriva ett gåvobrev. Måste det registreras hos skattemyndigheten? Vad behöver jag mer göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I din fråga finns det två delfrågor som måste utredas och kommer att besvaras nedan; dels om du får lov att skänka bort sommarstugan då du är gift, dels om det behöver skrivas ett gåvobrev som måste registreras.

Är sommarstugan din enskilda egendom kan du skänka bort den utan samtycke

Av din frågeställning framgår inte huruvida sommarstugan är din enskilda egendom eller om den är giftorättsgods. Att du äger sommarstugan ensam och står som ensam ägare på lagfarten kan ändock innebära att sommarstugan utgör giftorättsgods.

Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom t.ex. äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Är sommarstugan enskild egendom kan du skänka bort den om du vill (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Är den däremot giftorättsgods krävs det, trots att du står som ensam ägare, skriftligt samtycke av den du är gift med (7 kap. 5 § första och tredje stycket ÄktB).

Formkravet för gåva av fastighet är detsamma som för köp

För fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig.

De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB).

Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling (varvid köpeskillingen torde bli 0 kronor eller likvärdigt formulerat). Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är således det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.

Mottagaren av gåvan (din dotter) ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.

Sammanfattningsvis innebär det att du kan skänka bort sommarstugan om den är din enskilda egendom. Är sommarstugan giftorättsgods måste du ha din makes skriftliga samtycke.

Formkravet för att skänka bort fast egendom är detsamma som vid köp. Du kan således upprätta ett gåvobrev som uppfyller formkraven ovan och skänka sommarstugan till din dotter. Det är en god idé att gåvobrevet bevittnas. Din dotter måste sedan söka lagfart inom tre månader.

Avslutningsvis vill jag tipsa dig om att Lawline har en avtalstjänst vari du kan skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev med egna uppgifter, till ett mycket bra pris! Vill du hellre ha kontakt med någon av våra jurister går det givetvis bra att boka en tid!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (520)
2019-03-31 Gåva av halv bostadsrätt efter upplöst sambohförhållande
2019-03-30 Vem äger bil som givits i gåva och nya ägaren inte skrivits in i bilregistret?
2019-03-30 Gåva - Lån - Skuldebrev
2019-03-29 Har gåvogivare rätt till del av försäljningsbeloppet efter att ha gett bort egendomen genom gåva?

Alla besvarade frågor (67977)