Hur gör jag för att häva konsumentköp av båtmotor?

2020-06-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej !Köpte på båtmässan 2019 en båtmotor. Levererades mycket försenad slutet juli 2019 . Båten var satt till uthyrning vilket jag fick säga nej till. (hade en annan båt då att segla med själv men förlorade hyresinkomster ).Motorn på garantiservice hos försäljaren under vintern. Uthämtad början maj 2020 och monterad - växelreglaget fungerar inte. Transport till säljaren för "garantireparation" - " vi har varit med om detta förut" enligt säljaren. Uthämtad och monterad början juni - samma fel igen ! Motorn nu kvar på båten - obrukbar -och har sänt mejl till säljaren 20 06 20 - ännu inte svar-Jag har nu inte en annan båt att segla med och - har förlorat och förlorar fortsatt delar av denna säsong.-efter erfarenhet hittills vågar jag inte lita på motorn till havs eller i gästhamn - eftersom den går sönder utan att ens vara i bruk.-jag vill alltså häva köpet - konsumentrådgivaren säger att jag ska ge säljaren 7 - 10 dagar att rätta till det hela men det är belastande att vänta av hänsyn till detta - skulle vilja bli av med motorn nuoch köpa något annat och komma ut på sjön - snarast.Hur gör jag för att på ett korrekt sätt komma ur denna situation ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du köpt båtmotorn i egenskap av konsument, varför konsumentköplagen är tillämplig. I ditt fall kan konstateras att det är ett fel på båtmotorn varför det är aktuellt att undersöka vilka påföljder som kan krävas. Om varan är felaktig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Om du som köpare kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om säljaren efter att reklamation kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (27 § konsumentköplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, har du rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Köpet får hävas om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen).

Vid eventuell hävning ska ett rättelseförfarande genom avhjälpande eller omleverans i första hand övervägas. Upprepade rättelser kan medföra en sådan väsentlig olägenhet för dig som konsument som medför att näringsidkaren förlorar sin avhjälpanderätt. Enligt förarbetena bör man som konsument normalt kunna vägra att gå med på mer än två avhjälpandeförsök. Är det fråga om olika fel som avhjälps anses det dock ofta rimligt att konsumenten får godta mer än sammanlagt två avhjälpandeförsök (prop. 1989/90:89 s. 122).

I ditt fall går det inte att ge ett klart svar på om det föreligger sådant väsentligt fel att du har rätt att häva. Däremot kan du som konsument normalt sett vägra mer än två avhjälpandeförsök av samma fel. Som jag förstår det utifrån din fråga rör det sig om samma fel en tredje gång. Det i kombination med att du inte kan använda båtmotorn under säsongen kan det argumenteras för att utgör sådana fel att det är väsentligt för dig. Vid en tvist om huruvida hävningsrätt föreligger är bevisbördan för felets väsentlighet på dig som konsument. Det är du som ska styrka att förhållandena är sådana att det föreligger hävningsrätt (prop. prop. 1989/90:89 s. 35 och s. 81).

Om du vill häva köpet är min rekommendation att du skriftligen informerar säljaren om det. Det är sedan upp till säljaren att antingen medge hävningen eller neka dig hävning. Om säljaren nekar dig hävning kan du antingen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en prövning eller välja att gå till domstol för att få fastställt att du har rätt att häva.

Om du vill ha hjälp av en av våra jurister att sända en begäran om hävning och att företräda dig för det fall att det uppkommer en tvist är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1104)
2020-12-04 Fel på vara såld i befintligt skick
2020-12-03 Måste jag betala en vara som till slut anländer trots att köpet har hävts på grund av dröjsmål?
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?

Alla besvarade frågor (86938)