FrågaAVTALSRÄTTGåva25/05/2017

Hur gör jag för att gåvan ska anses som juridiskt bindande?

Hej!

Min kille gav mig en bil i present. Men pga försäkringen står han som ägare. Jag vill då skriva ett gåvobrev oss emellan där det framgår att bilen är en gåva till mig.

Om vi separerar så vill jag inte att han kan ta bilen. Eller om han avlider vill jag inte att bilen går till hans barn. Skulle ett gåvobrev skydda mig från att förlora bilen?

Jag vill skriva in att bilen skrivs över på mig om vi separerar eller om han dör.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring alternativa möjligheter, specifikt att upprätta ett gåvobrev för att, med juridisk bindande verkan, erhålla ensamt ägarskap till lös egendom.

Det finns flera olika möjligheter att förvärva rättsligt ägande om bilen.

Nedan följer några alternativ:

1. Gåvopresumtion och gåvobrev

Med tanke på att du erhållit bilen i present av din partner, indikerar detta på att bilen har givits till dig genom gåva (oavsett om din parter står som ägare till bilen). Vid gåva av lös egendom (ex. bilar) krävs således inte ett gåvobrev om följde förutsättningar är uppfyllda:
a) gåvoavsikt (dvs. att din partner har för avsikt att ge dig bilen utan att kräva någon motprestation från dig)
b) frivillighet och
c) förmögenhetsöverföring (dvs. att din partner lämna över besittningen om bilen till dig, att han ger dig nycklarna till den).
Är dessa förutsättningar uppfyllda föreligger en gåva i juridisk mening. Gåva av lös egendom anses alltså vara juridiskt bindande i och med att den överlåtits till gåvotagaren.

Men eftersom att ovannämnda förutsättningar kan vara mer komplicerade att stryka på grund av att din partner står som ägare till bilen, så kan och bör du och din partner upprätta ett gåvobrev om du vill vara säker på att ditt ägarskap om bilen i framtiden inte på något sätt ska komma att äventyras genom annans anspråk.

2. Enskild egendom genom samboavtal

Om du och din partner är sambor, kommer bilen mest troligen bli föremål för bodelning vid en eventuell separation om, den enligt sambolagens mening anses utgöra samboegendom.
Det är alltså endast gemensam bostad och gemensamt bohag (dvs. samboegendom) som blir föremål för bodelning. Om bilen är införskaffad i syfte för gemensam användning, anses den utgöra samboegendom. För det fall att bilen är införskaffad för gemensam användning, kan du och din sambo genom ett samboavtal reglera att bilen ska vara din enskilda egendom och på så vis inte bli föremål för bodelning. Det är endast din sambos kvarlåtenskap (tillgångar) efter en bodelning som blir föremål för en senare arvsfördelning.
(3 § och 9 § SamboL).

3. Presumtionsnormer som återfinns i svensk rätt och som genom vissa omständigheter förutsätter ett ägarskap

Utöver ovanstående alternativ finns det ett antal olika indikationer på att samäger eller är ensam ägare till bilen om, du kan visa på att du ensamt betalat bilens försäkring, skatter, parkering, bensin, service/reparation/underhåll och om du har bilen i din besittning (att du har besittning om bilens nycklar vilket är en förutsättning för bilens användande).

Dock måste du vid en eventuell framtida tvist angående det rättsliga ägarskapet om bilen och i avsaknad av gåvobrev/samboavtal som skriftligt bevisar att bilen tillhör dig, kunna styrka att nämnda presumtionsnormer är uppfyllda, vilket absolut inte är omöjligt men inte sällan komplicerat. Av den anledningen vill jag råda dig och din partner att skriva ett gåvobrev eller upprätta ett samboavtal som reglerar att bilen är din enskilda egendom.

Om du och din partner önskar hjälp att upprätta ett gåvobrev eller samboavtal, vill våra jurister på Lawline gärna hjälpa er med detta, här. För att få den hjälpen kostar detta 1 677,50 kr/tim, men för vissa typer av avtal erbjuder Lawline ofta ett fast pris.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning