Hur gör jag för att få ut lön jag har rätt till när jag inte fått något anställningsavtal?

FRÅGA
Hej, jag har arbetat för företag X som trädgårdsmästare. Jag fick aldrig anställnings kontrakt under 5 dagar, under tiden vid olika tillfällen begärde jag ett avtal. Ville ej fortsätta arbeta utan. Jag har haft korrespondens via mail o sms med arbetsledaren ang löneanspråk samt via min kontakt på facket. Tyvärr gick jag med i facket efter,, så dem kan ej ta hand om mitt ärende.Jag har betalat för egna arbetskläder som nu är tillbakaskickade per post och kvitto finns på det. Jag har bevis att arbetet är utfört via kunder jag varit hos samt min sambo som var med under dessa dagar.Vad är mina chanser att få ut lönen samt hur gör jag för att få hjälp i processen.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill först och främst beklaga att denna situation har uppstått för dig, att inte få ut lön för arbete man rätteligen utfört är inte rätt.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om vad gäller vid ens anställning anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Ett anställningsavtal kan tillkomma både muntligen och genom konkludent handlande

För det första finns det inga särskilda formkrav för att ett anställningsavtal ska anses tillkomma utan även ett muntligt anställningsavtal gäller. Ett anställningsavtal kan även uppkomma genom konkludent handlande, det vill säga utifrån parternas faktiska uppträdande. Att du inte har fått eller skrivit på något anställningsavtal är därför inte avgörande för att du ska anses ha ingått ett avtal eller inte. Avgörande är framförallt att du kan bevisa att något sådant skett, eftersom det är den som påstår att ett anställningsavtal har uppkommit som har bevisbördan för det vid en eventuell tvist (se AD 1999:5).

För att få ut icke utbetald lön kan du ansöka om betalningsföreläggande eller statlig lönegaranti

Ett anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare är bindande varav att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter i detta avtal. När din lön uteblir uppstår en fordran gentemot din arbetsgivare för det belopp som lönen motsvarar. Denna fordran förfaller den dagen som lönen skulle ha utbetalats till dig (4 § LAS).

Vid förfallen fordran kan du själv ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och därigenom begära att arbetsgivaren ska betala din lön. Om din arbetsgivare har ekonomiska problem kan du även ansöka om att sätta företaget i konkurs och få ut så kallad statlig lönegaranti.

Sammanfattning

Eftersom det framkommer att du har mail, sms och kunder som bevisar löneanspråk så skulle jag vilja anse att dina chanser att bevisa att anställning har uppstått vid en eventuell tvist är relativt stora.

För att få ut din lön kan du antingen söka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller ansöka om att sätta företaget i konkurs och få ut statlig lönegaranti.

Om du vill driva ditt ärende vidare juridisk är min rekommendation att du bokar in ett möte med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig med hur du ska gå till väga.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Vänligen,
Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?