Hur gör jag för att få min patientjournal raderad?

FRÅGA
Hej! Jag har blivit feldiagnostiserad med fel sjukdomar, skulle behöva hjälp med journalförstöring om det går att göra det. Har varit på en egen psykiatrisk utredning och fåt intyg att jag har ej haft eller att jag ej har dessa sjukdomar. Läkaren har skrivit en hel del lögner till Försäkringskassan att jag har mångårig kontakt med psykiatriker, psykologer, kuratorer, stresshantering, m.m. Fick pension på fel sjukdomar, jag sökte för min arbetsskada som jag har fått godkänt 1996-11-25. Har skrivit om detta till patientnämnden,och försökt få kontakt med Läkaren och verksamhetschefen som är läkarens man på vårdcentralen. Jag behöver hjälp att driva detta. Och jag vill ha ett kostnadsförslag. Detta tär på mig otroligt mycket att jag ska vara diagnostiserad med fel sjukdomar. Har börjat med hjärtmedicin Okt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det finns tre olika vägar för dig som patient att påverka innehållet i din journal: rättelse, notering i journalen och genom en ansökan om journalförstöring. Förfarandet regleras i patientdatalagen.

Om det handlar om oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska sådana i första hand rättas. För begäran om rättelse kan du vända dig till vårdgivaren, dvs. där journalen upprättats. Om vårdgivaren inte går med på din begäran har du rätt att begära att det sker en notering i journalen om att du som patient anser att uppgifterna i journalen är oriktiga eller missvisande. Begäran om notering är en rättighet du har som patient och kan inte nekas dig (jfr 3 kap. 8 § patientdatalagen).

För journalförstöring är kravet högre ställt än vid rättelse eller notering. Journalförstöring innebär en möjlighet till radering av uppgifterna i din journal och är tänkt att användas i undantagsfall. Det är endast du som patient, eller någon annan som omnämns i patientjournalen, som har rätt att ansöka om att hela eller delar av journalen ska förstöras. Din begäran om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För att din ansökan om journalförstöring ska beviljas finns det tre krav som måste uppfyllas. De krav som måste uppfyllas finns angivna i 8 kap. 4 § patientdatalagen:
(1) Det ska finnas godtagbara skäl för ansökan
(2) Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för din vård
(3) Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen

Som exempel på vad som kan utgöra allmänna skäl att bevara journalen kan vara om uppgifterna t.ex. ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter och domstolar eller behövs för forskning och statistik. Annat som kan utgöra allmänna skäl att bevara journalen är om du klagat på vården i samma ärende som där du vill ha journalförstöring.

När du ansökt om journalförstöring kommer IVO att göra en bedömning om din ansökan behöver kompletteras. Det kan även krävas att IVO begär in din patientjournal och vårdgivaren ges då möjlighet att komma in med ett yttrande. Handläggningstiden för journalförstöringsärenden är cirka 12 månader.

Sammanfattningsvis finns det i ditt fall tre möjligheter för dig att påverka innehållet i din patientjournal; rättelse, notering och journalförstöring. Min rekommendation är att du låter en jurist gå igenom ditt ärende och få en djupare insikt i vad som hänt och om det bör begäras rättelse eller journalförstöring (och om det är möjligt eller om det finns skäl som talar emot det). Vill du inte själv begära journalförstöring kan givetvis en av våra jurister hjälpa dig vidare. Om du är intresserad av ett kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Våra jurister erbjuder möten dels per telefon, men även per e-post och Skype. Det som passar dig bäst. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91260)