Hur gör jag för att få kompensation när åkgräsklipparen jag köpt inte fungerar?

2017-07-24 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en åkgräsklippare av en privatperson för 6500 kr. På plats visade han att den gick att starta men att batteriet var urladdat. Jag frågade om det fanns några andra fel och han sade att den var i bra skick. När jag bytt batteri (det gamla var dött) och provkörde gick en rem av. På verkstaden hittade man en rad ytterligare fel och dömde ut den som skrot. Jag vill ha pengarna tillbaka då varan var i väsentligt sämre skick än vad han sagt och flera av felen var han medveten om. Är detta värt att gå till tingsrätten med? Kan jag be kronofogden om att få tillbaka pengarna? Om jag gör en stämning, kan jag då får ersättning för batteriet jag bytt och verkstadskostnader (felsökning)?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras eller tydliggöras så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Mitt svar är för läsvänlighetens skull strukturerat på så sätt att jag först, under en egen rubrik, presenterar en slutsats kring det rättsliga läget och en konkret rekommendation. Därefter, under en andra rubrik, redogör jag för relevanta köprättsliga lagregler.

Slutsats & Rekommendation

Eftersom texten under nästa rubrik blev ganska lång (och förmodligen ganska tråkig) har jag valt att utforma min rekommendation till dig som en checklista. Den övergripande slutsatsen är att den gräsklippare du köpt är felaktig och i juridisk mening berättigar till kompensation (läs nedan för att få en närmare förklaring kring det).

1. Reklamera gräsklipparen och meddela säljaren att du vill häva köpet. Det är viktigt att detta sker så fort som möjligt efter att du märkt felen. Om säljaren säger att du reklamerat för sent kan du ursäkta dig med att du inväntat en rättslig bedömning av läget (vilket enligt rättspraxis ger lite extra tidsfrist).

2. Om säljaren erbjuder sig att reparera gräsklipparen eller, mot förmodan, leverera en ny fast utan fel bör du godta det (lagen ger som utgångspunkt säljaren en sådan rätt).

3. Får du inget sådant erbjudande av säljaren kan du kräva prisavdrag eller hävning. Det ekonomiska resultatet borde dock bli detsamma eftersom gräsklipparen är värdelös (d.v.s. full kompensation). Batteriet bedömer jag tyvärr att du inte kan få betalt för (du visste ju att batteriet inte fungerade när du köpte gräsklipparen och det har fortfarande, åtminstone i teorin, ett värde).

4. Om säljaren går med på prisavdrag eller hävning har du rent juridiskt även rätt till skadestånd motsvarande kostnaden för felsökning. Min gissning är dock att säljaren kommer försöka pruta bort detta och att du gör klokt i att acceptera det.

5. Om säljaren vägrar att kompensera dig återstår bara ett rättsligt förfarande. Kronofogden kan du strunta i eftersom handläggaren där inte har rätt att göra en rättslig bedömning. Smidigast är därför att skicka in en stämningsansökan direkt till den lokala tingsrätten, vilket kostar 900 kr. Vill du ha hjälp med att skriva stämningsansökan så kan du mejla mig. Annars hittar du Domstolsverkets mall här.

6. Väl i tingsrätten måste du övertyga domaren om att felen existerade då du köpte gräsklipparen. Detta gör du lämpligen med expertutlåtandet från verkstaden.

7. Förhoppningsvis går domen din väg och du får tillbaka dina pengar, skadestånd, lite ränta och ersättning för rättegångskostnader (maximalt ansökningsavgiften plus en timmes juridisk rådgivning när det rör sig om en så liten tvist).

Avslutningsvis vill jag uppmana dig att, om säljaren visar någon form av kompromissvilja, satsa på en förlikning (typ att du får tillbaka halva prislappen och behåller gräsklipparen). Det kan visserligen kännas bittert men förmodligen kommer det, åtminstone i tid och energi, att kosta mer än vad det smakar att driva frågan ända in i rättssalen.

Säljarens felansvar enligt köplagen

Eftersom du av allt att döma har köpt åkgräsklipparen av en annan privatperson är det köplagens regler som gäller. När jag i det följande hänvisar till diverse paragrafer så är det den lagen som gäller.

Det mest grundläggande kriteriet som måste vara uppfyllt för att man ska kunna få kompensation för en vara man är missnöjd med är att den är felaktig i köprättslig mening. Regleringen kring detta återfinns i 17 §, vars tredje stycke säger att en vara är felaktig om den ”avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta”.

Vad kan man då med fog förutsätta som köpare? Eftersom det finns ett närmast oändligt antal tänkbara affärstransaktioner är det svårt att ge ett generellt svar men det är gångbart att tänka att köparens förväntningar är befogade om det kan antas att andra förnuftiga personer i motsvarande situation hade förväntat sig samma sak.

I denna situation utgår jag ifrån att du förväntat dig en på det hela taget fungerande åkgräsklippare (utan att ha kunskap om årsmodell och dylikt är det dock svårt att ställa den förväntningen i relation till prislappen). Istället fick du en vara som är redo för skroten. Mitt fortsatta svar utgår därför från att varan faktiskt är felaktig i köplagens mening och att det finns en juridisk poäng i att driva saken vidare.

Det bör tilläggas, vilket nästan säger sig självt, att säljaren bara är ansvarig för fel som funnits vid tidpunkten för affären. I lagen tydliggörs det i 13 § och 21 §, som anger att risken övergår på köparen när varan avlämnats och att säljaren ansvarar för fel som funnits vid den tidpunkten. Det spelar dock ingen roll om det aktuella felet visar sig direkt eller en stund senare (det avgörande är att felet så att säga funnits inuti varan).

När det väl konstaterats att ett fel finns och att felet sannolikt inte uppstått efter köpet är köparen skyldig att inom skälig tid reklamera till säljaren (32 § 1 st.). Uttrycket ”skälig tid” utgår ifrån när köparen märkte att felet existerade. För att vara giltig får reklamationen inte vara ett allmänt klagomål över varans standard utan en någorlunda preciserad redogörelse för vilken typ av fel det rör sig om eller hur det yttrar sig. Om köparen vill häva köpet måste detta framgå av reklamationen eller kommuniceras separat (39 § 2 st.).

Även om varan är felaktig har köparen dock inte automatisk rätt till hävning. Istället har säljaren rätt att i första hand avhjälpa felet eller leverera en ny vara (36 § 1 st.). Först om säljaren inte gör detta inom rimlig tid efter reklamationen uppstår en rätt till prisavdrag (38 §) eller hävning (39 § 1 st.). Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan varan i felaktigt och avtalsenligt skick och hävning förutsätter att avtalsbrottet, d.v.s. felet, är av väsentlig betydelse för köparen.

I ditt fall har verkstaden konstaterat att åkgräsklipparen är skrotfärdig, vilket borde innebära att felet är av väsentlig betydelse för dig och att rätt till hävning föreligger. Du ska då lämna gräsklipparen till säljaren och samtidigt få köpeskillingen tillbaka (64 § 2 st.).

Utöver att få tillbaka köpeskillingen har du normalt rätt till skadestånd motsvarande de kostnader du haft till följd av felet (40 § 1 st.). En klassisk sådan kostnad är felsökning på en verkstad, som ju är direkt anknuten till varans felaktiga skick. Investering i en beståndsdel som köparen på förhand visste var nödvändig för att varan ska fungera (typ ett batteri) lär dock inte omfattas av säljarens skadeståndsskyldighet.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97581)