Hur gör jag för att få ersättning från en person som repade min bils fälg under prövkörning?

FRÅGA
Hej!Jag håller på att sälja min bil på Blocket och här om dagen så träffade jag en spekulant som provkörde bilen. Allt gick bra tills det att hon körde in med ena fälgen i en trottoarkant och förstörde den (en lång repa i en aluminiumfälg är lika med förstört). Hon beklagade sig så himla mycket och lovade att hon skulle ersätta mig för skadorna om hon inte skulle köpa bilen. Eftersom att hon inte hade hört av sig så antog jag att hon inte ville köpa min bil. Jag kollade då med en Audi handlare vad en ny fälg kostade med arbete och allt, jag specificerade ner alla kostnader (totalt 6135kr) i ett sms som jag skickade till henne. Helt utan svar. Det jag undrar är, har jag lagen på min sida? Vad kan jag göra? Borde detta inte falla under egenmäktigt förfarande? Och eftersom att hon har erbjudit sig att betala så har vi ju haft en muntlig överenskommelse.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Hör av dig via kommentar eller mejl (marcus.backstrom@hotmail.com) om du vill att någonting ska förtydligas och/eller kompletteras.

Inledningsvis kan konstateras att det inte rör sig om någon brottslig gärning. För att dömas för egenmäktigt förfarande krävs att föremålet ifråga olovligen fråntagits ägaren (8 kap. 8 § brottsbalken). I denna situation har ju du frivilligt lånat ut bilen för provkörning. En polisanmälan bedömer jag därmed som totalt meningslös.

Däremot är kvinnan självfallet skyldig att infria det muntliga avtal som ni ingått avseende kostnaden för införskaffande av en ny fälg. Problemet är, naturligtvis, att du har bevisbördan för att hon faktiskt avgett ett sådant löfte. I avsaknad av annan bevisning än din egen version av händelseförloppet blir det sannolikt mycket svårt att med framgång åberopa avtalet vid en domstolsförhandling. I ord-mot-ord-situationer vinner i princip alltid den som blivit anklagad för något.

Lyckligtvis är det muntliga avtalet ingen absolut nödvändighet för att du ska kunna få ersättning. Kvinnans agerande kan nämligen falla in under 2 kap. 1 § skadeståndslagen, som anger att den som genom vårdslöshet orsakar en skada är skyldig att ersätta densamma. Att kollidera med en trottoarkant på det vis som du beskrivit att kvinnan gjort skulle definitivt kunna kvalificeras som vårdslöst (det borde inte hända om föraren iakttar normal uppmärksamhet).

Eftersom kvinnan uppenbarligen "gått under jorden" är det enda sättet att framtvinga betalning att gå till tingsrätten med en stämningsansökan. Det blir då ett s.k. "förenklat tvistemål" (tvistemål där värdet understiger 22 400 kr) med begränsat rättegångskostnadsansvar för den part som förlorar. Något förenklat kan man säga att den ekonomiska risk du tar genom att inleda en sådan process uppgår till ca 3000 kr, vilket primärt utgörs av ansökningsavgift till domstolen och motpartens eventuella kostnader för juridiskt ombud. Därtill måste du förstås stå för egna kostnader (juridisk rådgivning, resa till domstolen etc.). Vid vinst är det förstås kvinnan som är skyldig att kompensera dig med motsvarande peng.

Mot den kortfattade bakgrunden blir min rekommendation att du först och främst hör av dig på nytt till kvinnan och, vänligt men bestämt, säger att du tänker vidta rättsliga åtgärder om hon inte självmant betalar. Leder inte det till en förändrad attityd får du överväga om det är värt den tidsmässiga mödan och den ekonomiska risken att faktiskt gå till tingsrätten. Förutsatt att det blir en domstolsprocess är det klokt att ta hjälp av någon med åtminstone elementära kunskaper i skadestånds- och processrätt. Du är välkommen att kontakta mig enligt ovan om du behöver fortsatt vägledning kring detta.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (189)
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?

Alla besvarade frågor (97723)