Hur gör jag för att egendomen ska bli enskild egendom?

FRÅGA
Jag och mina syskon fick i gåva 1/3 var av en fastighet. Gåvan var enskild egendom. Jag sålde min andel till mina syskon. Är fastigheten forfarande deras enskilda egendom eller är deras respektive makar delägare i den andel mina syskon köpte av mig. Min önskan/föresats är att mina syskon skall skall vara enskilda ägare av fastigheten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om andelen av fastigheten som du sålde till dina syskon blir dina syskons enskilda egendom.

Frågor kring enskild egendom och giftorättsgods regleras i Äktenskapsbalken. Giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom.

Är andelen av fastigheten enskild egendom?

En makes egendom är giftorättsgods om egendomen inte är enskild egendom, se 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. I 7 kap 2 § Äktenskapsbalken räknas det upp olika situationer där egendomen är enskild.

Enligt lag blir fastigheten inte enskild när du säljer din andel av fastigheten till dina syskon. Detta trots att du säljer den med villkoret att den ska vara enskild egendom. Överlåter du andelen som gåva, med villkoret att den ska vara enskild, blir den däremot enskild egendom.

De andelar av fastigheten som dina syskon fick som gåva är därför enskild egendom, se 7 kap 2 § 2 p Äktenskapsbalken.

Hur kan andelen av fastigheten bli enskild egendom?

Andelen av fastigheten som du sålde kan bli dina syskons enskilda egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap 2 § 1p och 7 kap 3 § Äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, dateras och undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88080)