FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt15/07/2020

Hur gör försäkringsbolagen sina bedömningar?

Vår båt blev skadad hos båtfirma förra hösten.

Båtfirmans försäkringsbolag har kommit med förslag på ersättning som vi inte kan acceptera.

Vår båt går eventuellt inte all laga pga skadans omfattning och min fråga är vad som gäller här.

Båtfirmans försäkringsbolag hävdar att det är "marknadsvärdet på en sak som man utgår ifrån när det gäller ersättning för sakskador"

Min fråga är då hur vi kan motivera marknadsvärdet då det finns väldigt få båtar till försäljning som motsvarar vår båt.

mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om hur försäkringsbolaget gör för att bedöma marknadspriset. I mitt svar kommet jag utgå från försäkringsavtalslagen.

Enligt 6 kap. 1 § FAL ska försäkringsbolag betala ut ersättning för varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen. I detta fall är det båtfirman som jag förmodar hade en ansvarsförsäkring som täcker olika typer av intressen som försäkringen täcker. Det lagliga intresset som omfattas av försäkringen är därmed den skada som hade uppstått på din båt.

Hur ett försäkringsbolag vidare bedömer marknadsvärdet är väldigt olika och kan skilja sig åt. Men en gemensam grund är 6 kap. 2 § FAL där ersättning för sakskador ska motsvara återanskaffningsvärdet. Återanskaffningsvärdet är det som försäkringsbolagen ofta kallar för dagsvärde eller marknadsvärde. Försäkringsbolagen har vidare rätt att göra avdrag på marknadsvärdet för ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Återanskaffningsvärdet är framförallt aktuellt när en sakskada är så omfattande att reparation inte är möjlig. Om skadan däremot kan reparerat ska ersättningen motsvara reparationskostnaden.

Av lagtexten kan man alltså utläsa vad ett försäkringsbolag har att ta hänsyn när de gör sina bedömningar. Dock finns det inga särskild reglering om att försäkringsbolagen måste följa en särskild tabell eller liknande när de gör sina bedömningar. Det är istället upp till varje försäkringsbolag att själv göra uppskattningar och bedömningar av marknadsvärdet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att försäkringsbolag har vissa skyldigheter att beakta när de ska bedöma marknadsvärdet. Om det däremot är som i ditt fall få båtar som liknar din, är det väldigt svårt att svara på hur försäkringsbolagen gör i praktiken. Du bör därför kontakta de vederbörande försäkringsbolaget och fråga dem hur de har gjort sina beräkningar.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina SalemRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”