FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord17/07/2022

Hur gifter vi oss utan en förvaltares samtycke?

Min sambo har förvaltare och vi vill gifta oss. Ni skriver här om att man får gifta sig även om man har förvaltare. Men om man har förvaltare har man inte någon rätt att ingå avtal . Min sambos namnteckning är inte giltig på några papper överhuvudtaget. Hur ska man gå tillväga då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som innebär att en person (en förvaltare) har en ensam rätt att bestämma inom ramen för sitt uppdrag. Förvaltaren behöver då inte huvudmannens samtycke. Huvudmannen förlorar till viss del sin rättshandlingsförmåga när denne står under förvaltarskap, vilket innebär att denna inte längre kan ingå giltiga avtal. Det är vidare domstolen som ska besluta om en person ska och kan förordnas en förvaltare (11 kap. 4 § föräldrabalken & 11 kap. 7 § föräldrabalken).

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning. De ska, i den utsträckning som det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap. 2 § första stycket föräldrabalken). En huvudman som har en förvaltare blir således inte helt av med sin förmåga att ingå avtal, eftersom förvaltares behörighet regleras av förordnandet. En förvaltare saknar exempelvis behörighet att företräda huvudmannen i frågor som anses vara av utpräglad personlig karaktär, såsom att ingå äktenskap (12 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken).

För att besvara din fråga kring hur ni kan gå tillväga för att gifta er, så är förfarandet detsamma som vid vanliga giftermål. Detta då förvaltaren saknar behörighet att rättshandla för din sambos räkning i frågor avseende just ingående av äktenskap. Din sambo kan således ingå ett avtal om giftermål med dig, även om förvaltaren skulle neka.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister om du vill ha vidare rådgivning.

Negin AhmadiRådgivare