Hur gifter man sig med en person som befinner sig utomlands?

Hej! Jag är svensk medborgare och har förälskat mig i en syriansk man som jag har känt i tre år. Vi har aldrig träffats, men har pratat på Facebook. Han befinner sig just nu i Libanon och vi vill gifta oss i Sverige - hur ska vi gå till väga?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna gifta sig i Sverige ställs en del krav. Båda parterna måste vara över 18 år och man får inte vara släkt i upp- eller nedstigande led eller redan vara gift/ha registrerat partnerskap med en annan person (2 kap. 1-4 § äktenskapsbalken). En förutsättning för att kunna ingå äktenskap är att Skatteverket prövat om det finns något hinder för äktenskapet. Ansökan ska göras gemensamt till Skatteverket (3 kap. 1 § äktenskapsbalken). När det kommer till giftermål med en person som inte är folkbokförd i Sverige ska vid hindersprövningen uppvisas ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskap, om ett sådant intyg kan anskaffas (3 kap. 2 § äktenskapsbalken). Om Skatteverket inte finner något hinder mot äktenskapet ska dem utfärda ett intyg om detta (3 kap. 4 § äktenskapsbalken). När ett sådant intyg har utfärdats har ni möjlighet att gifta er i Sverige.

Ni fyller i blanketten SKV 7880 Hindersprövning - Ansökan och försäkran och när endast en av er är folkbokförd i Sverige måste ni gemensamt besöka ett av Skatteverkets servicekontor i samband med att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning. Han måste i samband med det styrka sin identitet med ett pass och lämna ett intyg där hans civilstånd framgår. Det ska i första hand vara utfärdat av behörig myndighet i landet han nu bor, och i andra hand av en behörig myndighet i det land han är medborgare i. Intyget får vara högst fyra månader gammalt. Om han inte har ett sådant intyg kan han kontakta behörig myndighet i landet han bor i, landet han är medborgare i eller landets närmaste ambassad för närmare upplysningar. För att ni ska kunna gifta er i Sverige måste han med andra ord befinna sig i Sverige och ni måste tillsammans genomföra de nödvändiga stegen. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning