Hur ger jag tillbaka en fastighet jag mottagit som gåva?

2019-08-13 i Gåva
FRÅGA
Hej ,Jag anlitade er i December förra året för att upprätta ett gåvobrev från min mamma till mig angående en fast egendom. Detta skede också och allt sköttes på rätt sätt. Nu måste dock denna gåva ges tillbaka till min mamma pga personliga skäl som innefattar mina syskons reaktion.Min fråga är nu hur gör jag detta på rätt sätt, är det enklast att skriva ett nytt gåvoavtal från mig till min mamma ? Jag vill säkerställa att min arvsrätt inte påverkas på något sätt , dvs att jag i ett senare skede kommer att ärva min lagliga del av den fast egendomen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig.

De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling (varvid köpeskillingen torde bli 0 kronor eller likvärdigt formulerat).

Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är således det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.

Mottagaren av gåva ska söka lagfart

Mottagaren av gåvan ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.

För att ge tillbaka fastigheten till din mamma krävs det, precis som du skriver, att det upprättas ett gåvobrev. Det viktigaste dokumentet för överlåtelsen är ett korrekt utformat gåvobrev. Om du skänker fastigheten till din mamma blir hon istället ägare av den och du kommer att ärva henne den dag hon går bort. Din mamma kan givetvis skriva ett testamente som till viss del hindrar att du ärver, som bröstarvinge har du däremot i vilket fall rätt till din laglott. Om du önskar kan du när du skänker fastigheten till din mamma skriva in ett villkor om överlåtelseförbud. Ett sådant förbud innebär att din mamma inte får lov att sälja fastigheten. Då säkerställer du åtminstone att fastigheten finns kvar hos henne och inte skänks bort eller säljs till någon annan.

Jag rekommenderar dig att du antingen använder dig av Lawlines avtalstjänst eller bokar en tid med en av våra jurister. I avtalstjänsten kan du själv utforma ett gåvobrev som är juridiskt korrekt, till ett konkurrenskraftigt pris. Givetvis kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig personligen med att utforma ett gåvobrev exakt så som du önskar. Om du är intresserad av att komma i kontakt med en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (615)
2020-04-05 Kan man överta lån och bostad från sambo?
2020-03-29 Kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?
2020-03-29 Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?
2020-03-29 Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

Alla besvarade frågor (78751)