Hur går offentlig auktion till och var annonseras fastigheten?

2018-10-18 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hur går en offentlig auktion till?? o var annonseras fastigheten ut någonstans??
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Reglering om offentlig auktion av samägs fastighet finns i lagen om samäganderätt. Det är denna lag jag hänvisar till nedan om inget annat nämns.

Det är Tingsrätten som beviljar en ansökan om offentlig auktion. Innan den påbörjas har alla delägare till fastigheten möjlighet att begära att det beslutas om ett minimipris för försäljningen. Då får fastigheten inte säljas för mindre än detta pris. Detta stadgas i 9 §.

Auktionen sköts av en god man som sköter auktionen och fördelar köpeskillingen mellan delägarna efteråt. Den gode mannen ska också utfärda ett köpebrev för fastigheten enligt 8 §.

Om alla delägare är närvarande och kommer överens om att anta eller neka ett bud gäller det beslutet. Om ni inte är överens gäller det högsta budet så länge det överskrider det minimipris som det eventuellt beslutats om. Detta står i 12 §.

De förvaltningskostnader som uppkommer i och med auktionen ska betalas av samtliga delägare och delas upp efter hur stor andel varje delägare äger i fastigheten, 15 §.

Gällande annonsering sker det på samma sätt som vid en vanlig försäljning, alltså på internetsidor, tidningar etc.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (443)
2019-04-19 Kan en samägare åberopa försäljning av huset på offentlig auktion med stöd av 6 § samäganderättslagen?
2019-04-12 Får jag sälja min del av samägd tomt?
2019-04-05 Vad gör vi åt att delägare skänkt bort egendom utan samtycke?
2019-03-31 Köpa upp genom att tvinga fram försäljning?

Alla besvarade frågor (68021)