Hur går man vidare med en hyresgäst som inte betalar?

2020-10-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har en fastighet som varit uthyrd fram till idag. Vid besiktningen av densamma vägrade hg att närvara. Det upptäcktes då att fastigheten är kraftigt vanvårdad och det har även skett skadegörelse på egendomen.Hur går jag vidare med detta?I samband med avflyttningen kunde ej samtliga nycklar återlämnas då man slarvat bort dessa.Dessutom har hg smitit från sitt betalningsansvar såsom hyra, VA-räkning, sophämtning.Ser framemot ett svar.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du kan få din före detta hyresgäst att betala för de förfallna hyrorna och diverse andra kostnader för vanvård. Skulle detta vara en felaktig tolkning så är du mer än välkommen att återkoppla med en kommentar här nedan så svarar jag utifrån det.

Dokumentera skadorna och säkra bevisning

Det är alltid bra att säkra bevisning rörande skadorna, och jag skulle därför rekommendera dig att ta ordentliga kort och/eller filma i lägenheten. Detta hjälper dig för det fall du behöver fastställa betalningsskyldigheten i domstol. Utöver bilderna bör du se till så att du har hyresavtalet och de förfallna fakturorna komplett och tillgängligt.

Hur kan du åstadkomma att hyresgästen betalar?

Det första steget är att du tar kontakt med hyresgästen och framställer dina krav. Som argument för att hyresgästen bör acceptera att betala frivilligt är att det både är tidskrävande och många gånger kostsamt att processa i domstol. Skulle denne trots allt inte gå med på detta kan du väcka talan mot honom/henne genom att skicka in en stämningsansökan till domstolen, vilken enligt 42 kap. 2 § rättegångsbalken ska innehålla följande:

"En ansökan om stämning skall innehålla

1.ett bestämt yrkande,

2.en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,

3.uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt

4.uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.

Har käranden några önskemål om hur målet skall handläggas, bör han ange dessa i ansökningen.

Ansökningen skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans ombud.

De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen."

Om en talan om fullgörelse av betalningsskyldighet bifalls (det vill säga att rätten dömer till din fördel) får man en så kallad exekutionstitel, vilken gör att Kronofogdemyndigheten sedan kan hjälpa dig att driva in skulden.

Sammanfattning

Mitt råd till dig är att du vänder dig till din före detta hyresgäst och försöker få till en frivillig uppgörelse, för att försöka undvika att dra tvisten inför domstol. Detta är både tidskrävande och kostsamt, och det kan tilläggas att domstolen kommer försöka få er att förlikas för att undvika rättegång. Skulle detta vara utan verkan så kan du dock väcka talan för att få hjälp med att driva in skulden.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1149)
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.
2021-04-15 Hur ska hovrättens domslut läsas?

Alla besvarade frågor (91352)