Hur går man tillväga för att söka uppehållstillstånd för sitt barn?

Hej!

Jag är svensk medborgare och är gift. Min fru bor i Pakistan då har hon inte flyttat till Sverige än. Jag har registrerad henne hos skatteverket men hon inte har sökt uppehållstillstånd än , vi har tillsammans ett barn som är 10 månader gammal.

Mitt fråga är att söka uppehållstillstånd för barn hos migrationsverket är möjligt då vi inte har registrerad barn antingen hos skatteverket eller sökt uppehållstillstånd än fast hon är 10 månader gammal.

Hoppas du förstår min fråga.

Vänligen hjälp mig.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du undrar hur man söker uppehållstillstånd för ett barn drar jag slutsatsen att barnet bor hos din fru i Pakistan. Om det inte stämmer rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Jag kommer att gå igenom hur du och din fru ska göra för att din fru och ert barn ska kunna flytta till dig i Sverige, samt hur man registrerar ett barn hos Skatteverket om barnet är fött utomlands. Därefter kommer jag att gå igenom vad som gäller angående uppehållstillstånd för barn, och försöka besvara om barnet behöver vara registrerat hos Skatteverket vid ansökan. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Hur ska du och din fru göra för att din fru och ert barn ska kunna flytta till dig i Sverige?

Man kan söka uppehållstillstånd om man är gift, registrerad partner eller varit sambo med någon som nu bor i Sverige. Om man är gift eller registrerad partner bör den av personerna som bor i Sverige registrera äktenskapet eller partnerskapet hos Skatteverket. Eftersom du skriver att du registrerat din fru hos Skatteverket drar jag slutsatsen att ert äktenskap är registrerat i Sverige.

Din fru måste kunna styrka sin identitet, vilket lämpligen görs med pass eller annan ID-handling. För att din fru och ert barn ska kunna komma till Sverige behöver du ha en tillräcklig inkomst och tillräckligt stor bostad. Mer information om detta finns på Migrationsverkets hemsida (länk här).

Hur registrerar man ett barn hos Skatteverket om barnet är fött utomlands?

Om ett barn föds utomlands kan man som förälder anmäla detta till Skatteverket, om föräldern själv är eller har varit folkbokförd i Sverige. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida (länk här). I ditt fall är du svensk medborgare och bor i Sverige, så du kan anmäla ditt barns födsel till Skatteverket. Om man är svensk medborgare behöver man som vårdnadshavare även ansöka om för- och efternamn till barnet.

För att anmäla att ens barn har fötts utomlands behöver Skatteverket vidimerade kopior av följande handlingar:

födelsebevis för barnet. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass)förlossningsintyg eller graviditetsintygfaderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds)vigselbevis.

Att vidimera betyder att en person (någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva på kopian att den stämmer överens med originalet (exempel: "jag intygar att kopian stämmer överens med originalet" eller "vidimeras"). Personen ska också skriva sin namnteckning på kopian, sitt namnförtydligande och telefonnummer, inklusive landsnummer. Den vidimerade kopian ska skickas med post till Skatteverket.

Skatteverket uppger på sin hemsida att handlingarna ska skickas med post till:
Skatteverket Folkbokföringen
Nipan 163
SE-881 52 Sollefteå
Sverige – Suède

Vad gäller angående uppehållstillstånd för barn?

Ett ogift barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för att flytta till en förälder i Sverige, om föräldern har uppehållstillstånd. I ditt fall är du svensk medborgare, varför uppehållstillstånd inte är ett problem. Föräldern som bor i Sverige måste kunna försörja sig och sitt barn.

Om en förälder ska flytta till Sverige samtidigt som barnet, kan föräldern ansöka för barnet i sin egen ansökan. När din fru söker uppehållstillstånd kan hon alltså söka för sig själv och ert barn i samma ansökan. Mer information om detta finns på Migrationsverkets hemsida (länk här och här).

Kan man ansöka om uppehållstillstånd för barnet, även om barnet inte är registrerat hos Skatteverket i Sverige?

Migrationsverket uppger på sin hemsida (länk här), att om man söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till make/partner/sambo, och har med sig ett barn under 18 år, ska följande handlingar bifogas i ansökan:

kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemlandfödelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgårmedgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverigedomstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avlidenadoptionshandlingar om barnet är adopterat.Vad du kan göra nu
Det nämns alltså inte på Migrationsverkets hemsida som ett kriterium att barnet ska vara registrerat hos Skatteverket. Jag rekommenderar att du kontaktar Migrationsverket och frågar om detta är ett krav, eller om det kan vara en fördel. Du kan även kontakta Skatteverket och fråga detta.

Om du och din fru vill ha hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd för din fru och barnet, kan ni boka tid med en av Lawlines jurister. Länk till formulär för att boka tid med en jurist från Lawline finns här.

Juristbyrån debiterar 2 000 kronor per timme. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du även ringa telefonnumret 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 varje vardag.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”