Hur går man till väga för att sälja sin andel i samägd egendom?

2019-06-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex köpte ett tält tillsammans för ca 6500 kronor. Nu när vi gjort slut har jag bett honom att köpa ut tältet av mig för 3000 kronor. Tältet i fråga har nypris på 11000 men vi fick rabatt när vi köpte det alltså är det värt ca 6000 kronor. Han köpte tältet men jag har överföring till honom som bevisar att jag var med och köpte det, och andra i vår närhet var med när vi köpte tältet och vet att vi köpte det tillsammans. Kan jag kräva honom på pengar, och i så fall hur går jag till väga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Ett tält är att betrakta som lös egendom, närmare bestämt en lös sak, och eftersom du och ditt ex är samägare till tältet så är lagen om samäganderätt tillämplig (1 § lagen om samäganderätt).

Vad kan du göra?

För att du ska kunna sälja tältet eller liknande krävs det att ditt ex ger sitt samtycke (2 § lagen om samäganderätt). Du har alltså rätt att föreslå att ni ska sälja tältet eller ge honom möjligheten att köpa loss din andel, men han måste godkänna det. Vill han inte detta har du även rätt att ansöka hos tingsrätten om att tältet ska säljas på offentlig auktion, om inte den andra samägaren visar synnerliga skäl som talar mot detta (6 § lagen om samäganderätt). Det bör i detta fall inte föreligga några synnerliga skäl som talar för att du inte ska ha rätt att sälja tältet.

Att sälja något på offentlig auktion innebär ofta att egendomen säljs till ett lägre pris än vid annan försäljning. Detta är något du skulle kunna använda som argument för att ditt ex ska köpa ut din andel eller att ni tillsammans ska sälja tältet utan rättens inblandning.

Sammanfattning

Eftersom du är samägare (vilket du även har bevis på) kan du, om ni inte kommer överens, ansöka hos tingsrätten om att tältet ska säljas på offentlig auktion. Mitt råd till dig är därför att vända dig till ditt ex och berätta om din rätt till tvångsvis försäljning. Förhoppningsvis får den vetskapen honom att gå med på att köpa loss din andel, och i annat fall får du dina pengar ändå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82737)