Hur går man till väga för att byta offentlig försvarare?

2019-08-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om man anser att ens familjemedlem som sitter häktad med restiktioner och vi båda anser att hon inte gör ett bra jobb kan man då byta advokat eller vad krävs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur ska man gå till väga för att byta offentlig försvarare?

Jag utgår från att även din familjemedlem som advokaten företräder anser att jobbet inte utförs på ett bra sätt. Till att börja med så skulle jag råda din familjemedlem att tala med advokaten. Tala om vad det är som inte fungerar och vad ni är missnöjda med. Se om det går att bättra arbetet eller komma överens om ett sätt att gå vidare.

Skulle du ändå vilja byta offentlig försvarare så kan du vända dig till den tingsrätt som handlägger målet. Förklara varför du är missnöjd och att du vill byta. Det kan vara bra att redan innan ha valt en ny som du föredrar som tingsrätten kan förordna. Domstolen beslutar sedan om det finns tillräckliga skäl för ett byte. Domstolen beaktar alla omständigheter så som tvistigheter mellan försvarare och klient.

Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för er. Skulle du ha fler frågor är det bra att skriva till oss på Lawline igen.

Allt gott,
Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81800)