Hur går lönebildning till i Sverige?

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Vilka regler gäller för lönebildning och vem får utfärda dessa regler?
SVAR

Hejsan!

I Sverige har vi ingen lag om lön utan lön avgörs utav arbetsgivare och arbetstagare själva. Arbetstagarsidan utgörs oftast av så kallade fackföreningar där många arbetstagare är medlemmar i. Det finns även arbetsgivarföreningar där arbetsgivare är medlemmar i. Det är dessa två sidor av arbetsmarknaden som skapar avtal med varandra och dessa avtal kallas kollektivavtal, detta görs utan statlig inblandning. Dessa kollektivavtal förhandlas fram mellan marknadsparterna. Sedan finns det olika lagar om anställningsavtal samt föreningsfrihet för arbetstagare men aldrig någon specifik minimilön.

Som en sammanfattning kan sägas att lön förhandlas fram mellan en arbetstagarsida och en arbetsgivarsida i marknaden. I praktiken är det jurister och olika konsulter i föreningar där arbetsgivare och arbetstagare är medlemmar i som förhandlar fram villkor i ett kollektivavtal.

Vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1663)
2019-12-09 Diskriminering - Jämförbarlig situation
2019-12-08 Samarbetsproblem på jobbet - Vad gör jag?
2019-12-06 Min tidigare arbetsgivare betalar inte ut min lön - hur går jag tillväga?
2019-12-06 Konkurrensklausul - behöver arbetsgivaren vända sig till domstol för att få ut skadestånd?

Alla besvarade frågor (75537)