Hur går lönebildning till i Sverige?

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Vilka regler gäller för lönebildning och vem får utfärda dessa regler?
SVAR

Hejsan!

I Sverige har vi ingen lag om lön utan lön avgörs utav arbetsgivare och arbetstagare själva. Arbetstagarsidan utgörs oftast av så kallade fackföreningar där många arbetstagare är medlemmar i. Det finns även arbetsgivarföreningar där arbetsgivare är medlemmar i. Det är dessa två sidor av arbetsmarknaden som skapar avtal med varandra och dessa avtal kallas kollektivavtal, detta görs utan statlig inblandning. Dessa kollektivavtal förhandlas fram mellan marknadsparterna. Sedan finns det olika lagar om anställningsavtal samt föreningsfrihet för arbetstagare men aldrig någon specifik minimilön.

Som en sammanfattning kan sägas att lön förhandlas fram mellan en arbetstagarsida och en arbetsgivarsida i marknaden. I praktiken är det jurister och olika konsulter i föreningar där arbetsgivare och arbetstagare är medlemmar i som förhandlar fram villkor i ett kollektivavtal.

Vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AB4Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 14:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1628)
2019-09-23 Hur fungerar det med konkurrensklausuler och ersättning? Vad har man rätt till för uppsägningstid?
2019-09-22 Har jag rätt till avgångsvederlag om jag bedriver förtroendeskadlig bisyssla och väljer att sluta?
2019-09-16 Provanställning - avbrytande utan skriftligt besked eller angiven anledning
2019-09-10 När får arbetsgivaren hålla inne lön?

Alla besvarade frågor (72978)