Hur går jag vidare om jag upptäckt fuktskada i husbil?

2020-08-18 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Den 11/6 köpte jag en husbil, enligt säljaren var den helt ok och jag kunde inte se att det fanns något fel. Upptäckte sen att det finns en fuktskada liten eller stor vet jag ej, har beställt fukttest som tidigast kan utföras den 19/8. Kontaktade då säljaren, 10/7, som var helt oförstående om detta. Hur går man vidare?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågan framgår det ej ifall du som privatperson handlat av en annan privatperson eller av en näringsidkare (företag, affär t ex). Detta avgör vilken lag som blir tillämplig, så jag delar upp svaret så att båda situationerna täcks.

Om du som privatperson köpt husbilen av en annan privatperson

Här blir köplagen (KöpL) tillämplig lag.

Om det föreligger en fuktskada, får vi undersöka ifall detta räknas som ett fel på varan. Först då kan man göra gällande påföljder som ex prisavdrag och hävning av avtalet.

Fel i vara regleras i köplagens 17-21 §§. Där anges bland annat i 17 § KöpL att varan i fråga om kvalité och avsett ändamål ska stämma med avtalet, och även vad man som köpare kan förvänta sig av den köpta varan. Detta oavsett om säljare inte hade vetskap om fuktskadorna. I ert fall innebär det att husvagnen ska vara brukbar och utan fuktskador.

Som köpare har du en undersökningsplikt, som innebär att du inte får åberopa som fel sådant som du borde ha märkt vid undersökningen. Jag tolkar det i frågan som att du har undersökt husbilen utan att finna några fel. Fuktskador kan vara svåra att upptäcka. Att säljaren dessutom angett att husbilen är ok minskar din undersökningsplikt en aning.

Då fel föreligger ifall det finns fuktskador på husbilen, samt att du uppfyllt din undersökningsplikt, kan påföljder göras gällande enligt 30 § KöpL. Du har därmed i första hand rätt att kräva avhjälpande om felet ifall detta är möjligt (34 § KöpL).

I andra hand kan du kräva prisavdrag (37 § KöpL) eller hävning (39 § KöpL).

Om du som privatperson köpt husbilen av en näringsidkare

Då blir istället konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig lag. Likt föregående fall föreligger fel i varan om det avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). Att en husbil är behäftad med fuktskador är inget som man med fog kan förutsätta eller som man räknade med vid köpet.

Konsumentskyddet i KKöpL innebär dessutom att alla fel som visar sigpå den sålda varan inom sex månader från köpet räknas som fel som fanns vid avlämnandet om inte säljaren bevisar annat ( 20 a § KKöpL).

Vid fel kan påföljder göras enligt 22 § KKöpL. Där gäller i första hand avhjälpande (26 § KKöpL). Du har även rätt till prisvadrag (28 § KKöpL).

Sammanfattningsvis kan du alltså begära olika påföljder beroende på om du handlat av en privatperson eller näringsidkare, samt om fel föreligger eller ej.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88087)