Hur går jag vidare för att ställa ersättningskrav på hyresgästen?

Hej! jag hyrde ut mitt hus för en tid sedan, och hyresgästen orsakade genom slarv en skada på ett av golven. Nu vill jag kräva hyresgästen på ersättning för skadan, då varken dennes hemförsäkring eller min villaförsäkring kan ersätta skadan. Jag vill ha ett belopp utbetalt för skadan, ej att hyresgästen själv anlitar hantverkare som åtgärdar skadan. (en tidigare skada jag hade av en annan hyresgäst visar att summan handlar om ca 17 000 kr)

I det avtal vi har står tydligt att hyresgästen ska ersätta för denna typ av skador. Hyresgästen har också erkänt att denna orsakat skadan, och det golv det handlar om är dokumenterat med fotografier innan hyresgästen flyttade in samt vid det tillfälle skadan uppstod.

Hur går jag vidare för att ställa detta krav på hyresgästen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För hyresförhållande gäller 12 kap. jordabalken (JB). Lag om uthyrning av egen bostad gäller däremot i de fall en privatperson hyr ut sitt hus för annat än fritidsändamål. Däremot omfattar den inte skada som uppkommit under uthyrningen, varför 12 kap. jordabalken får tillämpas i detta fall (1 § lag om uthyrning av egen bostad).

Hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten

Under hyrestiden har hyresgästen skyldighet att vårda lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande (12 kap. 24 § JB).

Huvudregeln i praxis är att hyresvärden har bevisbördan (du måste bevisa) för att hyresgästen varit vårdslös (NJA 1987 s. 668). Eftersom hyresgästen erkänt (helst skriftligen) och det finns dokumenterat med foto att skada uppkom under dennes tid som hyrestagare, får du anses kunna uppfylla bevisbördan.

Indrivning av ersättningen

I ett första led bör du begära ersättningen direkt av hyresgästen. Vill denne inte betala kan du vidta följande åtgärder.

Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte skadat bostaden), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. Eftersom du har ett erkännande och foto-dokumentation, är det inte särskilt troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Bestrider denne ändå skulden, bör du enkelt kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist.

I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att din vän har lånat pengar). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning