Hur går jag ur samfällighetsförening?

2018-12-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min fastighet är ansluten till en vägsamfällighet. Jag använder inte samfällighetens väg, utan har en annan tillfartsväg till min fastighet. Föreninen nekar mig utträde. Hur överklagar jag beslutet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det troligtvis rör en så kallad gemensamhetsanläggning är Anläggningslagen tillämplig på din fråga. Enligt är Lantmäteriet förrättningsmyndighet, vilket betyder att de är ansvarig myndighet för frågor som rör gemensamhetsanläggningar. Enligt 35 § AnL får man lov att ansöka om ny förrättning vid ändrade förhållanden. Ett sådant ändrat förhållande kan till exempel vara att din fastighet inte längre omfattas av vägen som samfälligheten innebär. Om du enbart har varit i kontakt med din samfällighetsförening skulle jag därför rekommendera dig att vända dig till Lantmäteriet. Där kan du direkt reda ut med dem hur er samfällighet är uppbygd samt hur du går till väga för att begära utträde, detta då det kan se lite olika ut beroende på omständigheterna i just din situation. Du kan givetvis återkomma med ytterligare detaljer till oss på Lawline också, så att vi lättare kan reda ut omständigheterna.

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2051)
2021-06-18 Vad kan jag göra om hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93199)