FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/04/2018

Hur går jag tillväga när köparen inte fullföljer betalning av bostadsköp?

Hej.

Jag har sålt min lägenhet, fått 10% i handpenning, varav mäklaren tagit sin del. Nu, när det återstår en dag innan tillträde, så meddelar köparen, att den inte har pengar för att genomföra köpet. om jag förstått allt rätt så har köparen, hela tillträdesdagen på sig att betala (fredag). om pengarna inte är betalda, så är det då ett kontraktsbrott.

Hur ska jag gå tillväga vid kontraktsbrott? ska man ge köparen mer tid, mot att betala de extra utgifterna jag har under tiden, eller ska man häva köpet?

mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga och reglering på området

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hur du ska gå tillväga vid köparens kontraktsbrott gällande försäljning av bostadsrätt.

Till att börja med regleras detta specifikt genom det köpekontrakt som du och köparen har ingått. I övrigt gäller bestämmelserna i köplagen (KöpL) och allmänna avtalsrättsliga principer.

Principen om att avtal ska hållas - Pacta sunt servanda

Som huvudregel gäller den starkaste avtalsrättsliga principen att ingått avtal alltid ska hållas och att parterna inte ska frångå förpliktelserna i avtalet. Eftersom att ni har skrivit ett köpekontrakt avseende bostadsrätten, så har ni ingått ett avtal som enligt den här principen ska hållas. Du har då enligt lag endast rätt att häva avtalet om särskilda förutsättningar föreligger.

Konsekvenser vid köparens kontraktsbrott

Om det är så att du och köparen enligt köpekontraktet har kommit överens om att den slutliga betalningen ska ske senast på tillträdesdagen, så utgör en utebliven betalning ett kontraktsbrott från köparens sida. I detta fall har du som som säljare:
* rätt att hålla fast vid avtalet och kräva att det fullgörs eller
* rätt att kräva skälig ersättning för den skada som du lider (dvs. exempelvis de extra utgifterna som du nämner i frågan), och
* rätt att häva hela köpet om köparens kontraktsbrott inneburit en väsentlig betydelse för dig som säljare. En omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana omständigheter som han inte skulle kunnat undvika även om han hade vidtagit alla rimliga åtgärder. dvs. omständigheter som han inte själv kunnat råda över.
(51 § och 57 § KöpL).

Sammanfattningsvis

Eftersom att köparen tycks ha begått ett kontraktsbrott bör du nu avgöra om ska kräva att köparen fullföljer köpet eller om du önskar att häva köpet och härtill kräva skälig ersättning för den skada som du lidit. Jag rekommenderar dig att ta hjälp av Lawlines jurister att utreda dina hävningsmöjligheter i enlighet med ert köpekontrakt och att författa ett kravbrev till köparen. Information och pris- och tidsbokning hittar du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”